Home

Søgeord

Initiativret

Initiativretten ligger hos

    · Kommissionen inden for det fællesskabsretlige samarbejde, eftersom Rådet kun træffer beslutning på forslag af Kommissionen

    · medlemsstaterne og Kommissionen inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik samt inden for bestemte områder under de retlige og indre anliggender.

Rådet og Europa-Parlamentet kan dog, hvis de finder det nødvendigt, opfordre Kommissionen til at være initiativtagende.

Se:

Fælles institutionel ramme
Europa-Kommissionen
Søjlerne i Den Europæiske Union

Tilbage til søgeordene