Home

Søgeord

Den europæiske konstruktion har nu stået på i 50 år. For at udtrykke de begreber, regler, processer og institutioner, der har deres udspring i denne konstruktion, er der dannet en række nye ord og udtryk.

Det er der ikke noget mærkeligt i; for ved hver stor nyskabelse er der også opstået nye ord (tænk blot på internettet).

Disse nye "europæiske" ord og udtryk optræder hyppigt i konventets arbejdsdokumenter, og det vil derfor være nyttigt at kende deres betydning. Endvidere vil de definitioner, der følger, gøre det muligt at forstå, hvordan Unionen fungerer i dag, og hvilke hovedprincipper der ligger bag.

Nogle ord og udtryk er særlig vigtige, idet de er grundlag for de fleste definitioner i det "europæiske glossar".

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Æ Ø Å