Home

Søgeord

Charter om grundlæggende rettigheder

Chartret om grundlæggende rettigheder samler i et enkelt dokument de grundlæggende rettigheder, der gælder på EU-niveau, med det formål at give dem større synlighed, højtidelighed og anerkendelse. Chartret bygger på fællesskabstraktaterne, på forskellige internationale konventioner, herunder den europæiske menneskerettighedskonvention og den europæiske socialpagt, samt på medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner.

Chartret blev vedtaget den 18. december 2000. Chartrets eventuelle inkorporering i traktaterne er et af de spørgsmål, konventet skal diskutere.

Se:

Unionsborgerskab

Tilbage til søgeordene