Home

Søgeord

Traktaternes forståelighed (forenkling af traktaterne)

Spørgsmålet om traktaternes forståelighed bliver ofte nævnt på grund af den fællesskabsretlige struktur, der er et resultat af de forskellige traktater. Hver ny traktat supplerer de foregående, men ændrer dem også, hvilket nogle gange betyder, at man kan fortolke traktaterne forskelligt, og at det kan være vanskeligt at forstå helheden.

Se:

Forenkling af lovgivningen
Åbenhed

Tilbage til søgeordene