Home

Søgeord

Økonomisk og social samhørighed

Den økonomiske og sociale samhørighed er udtryk for solidariteten mellem EU's medlemsstater og regioner. Den skal fremme en afbalanceret og bæredygtig udvikling, formindskelse af de strukturelle forskelle mellem de enkelte regioner og lande og lige muligheder for mænd og kvinder. Konkret kommer samhørigheden til udtryk ved forskellige finansielle interventioner, bl.a. via strukturfondene.

Økonomiske og Monetære Union, Den (ØMU)

Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) betegner en proces, der blev indført med Maastricht-traktaten med henblik på at indføre euroen og derved skabe stabilitet og vækst.

Se:

Stabilitets- og vækstpagten

Økonomiske og Sociale Udvalg, Det (ØSU)

Det Økonomiske og Sociale Udvalg (ØSU) blev oprettet i 1957 med det formål at repræsentere de forskellige samfundsgruppers interesser. Udvalget omfatter 222 medlemmer fordelt på tre grupper: arbejdsgivere, arbejdstagere og repræsentanter for særlige erhvervsgrupper (landbrug, håndværkere, små og mellemstore virksomheder og industrier, liberale erhverv, repræsentanter for forbrugerorganisationer ...). Udvalgets medlemmer beskikkes med enstemmighed af Rådet for en periode på fire år med mulighed for genbeskikkelse.

Udvalget høres inden vedtagelse af en lang række retsakter inden for det indre marked, uddannelse, forbrugerbeskyttelse, miljø, regionaludvikling og social- og arbejdsmarkedsområdet. Siden Amsterdam-traktaten trådte i kraft, har Det Økonomiske og Sociale Udvalg skullet høres på et større antal områder end tidligere (den nye beskæftigelsespolitik, de nye bestemmelser på social- og arbejdsmarkedsområdet, folkesundhed og ligestillingsområdet), og det kan også afgive udtalelse på eget initiativ.

Tilbage til søgeordene