Home

Søgeord

Åbenhed

Begrebet åbenhed anvendes ofte i institutionernes sprogbrug, hvor det betegner gennemsigtighed i EU-institutionernes arbejde. Begrebet er nøje forbundet med de forskellige krav om bedre adgang for borgerne til oplysninger om Unionen og aktindsigt i Unionens dokumenter samt med retsakternes forståelighed (forenkling af traktaterne, konsolidering og en bedre affattelse af lovgivningen).

Manglen på åbenhed nævnes ofte som udtryk for den generelle opfattelse, at EU's institutioner er fjerne og lukkede og beslutningsprocedurerne vanskelige at forstå for den almindelige europæiske borger.

Tilbage til søgeordene