Home

Forum

Den Europæiske Unions fremtid Laeken-erklæringen

For at skabe en bred debat og inddrage alle borgere i den er der oprettet et forum for organisationer, der repræsenterer det civile samfund (arbejdsmarkedets parter, erhvervslivet, ikke-statslige organisationer, akademiske kredse osv.). Det er et struktureret netværk af organisationer, som regelmæssigt orienteres om konventets drøftelser. Deres bidrag skal inddrages i debatten. De skal efter nærmere retningslinjer, der fastlægges af præsidiet, kunne høres eller konsulteres om specifikke spørgsmål.