Home

Dokumenter

Komunikat Sekretarza Generalnego
  29/07/2003    Format PDF
 
Raport Przewodniczących Konwentu dla Przewodniczącego Rady Europejskiej
  18/07/2003    Format PDF
 
Non-paper ws. Przyszłości Unii Europejskiej Danuta Hübner Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, przedstawiciel Rządu RP w Konwencie
Version en PL du document CONV 20/02 fourni par Mme Danuta Hübner
  03/04/2002    Format PDF
 
 
x

 


Mange af disse dokumenter er i pdf-format. Hvis dokumenterne skal kunne læses, gemmes og trykkes ud, er det nødvendigt at have Acrobat Reader 4.0 (eller nyere). Acrobat Reader kan hentes her: www.adobe.com.