Home

Konventsdokumenter

Åbent brev til formanden for konventet:"Gør mindre og gør det bedre:En debat om substans og retning"
  28/02/2003      CONV 592/03  Format PDF
 
Respekt for principperne om religionsfrihed og den verdslige stat
  26/02/2003      CONV 587/03  Format PDF
 
Vejledende arbejdsprogram
  27/02/2003      CONV 586/03  Format PDF
 
Udkast til protokol om - anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union
  27/02/2003      CONV 579/03  Format PDF
 
Reaktioner på udkastet til artikel 1-16 i forfatningstraktaten - Analyser
  26/02/2003      CONV 574/1/03 REV1 Format PDF
 
Reaktioner på udkastet til artikel 1-16 i forfatningstraktaten - Analyser
  21/02/2003      CONV 574/03  Format PDF
 
Udkast til artikel 24 - 33 i forfatningstraktaten
  26/02/2003      CONV 571/03  Format PDF
 
torsdag den 27. og fredag den 28. februar 2003
  19/02/2003      CONV 565/03  Format PDF
 
Sammenfattende rapport vedrørende plenarmødet den 6.-7. februar 2003 i Bruxelles
  13/02/2003      CONV 548/03  Format PDF
 
Deltagerliste for mødet den 6.-7. februar 2003
  11/02/2003      CONV 547/03  Format PDF
 
"Diskussionskreds" vedrørende Domstolen
  07/02/2003      CONV 543/03  Format PDF
 
Mandat til gruppen af eksperter, som er udpeget af de juridiske tjenester
  06/02/2003      CONV 529/03  Format PDF
 
Udkast til artikel 1-16 i forfatningstraktaten
  06/02/2003      CONV 528/03  Format PDF
 
Sammenfatning af drøftelserne i Kontaktgruppen vedrørende Regioner og Lokale Myndigheder
  31/01/2003      CONV 523/03  Format PDF
 
DAGSORDEN for: mødet i DET EUROPÆISKE KONVENT torsdag den 6. og fredag den 7. februar 2003
  30/01/2003      CONV 519/03  Format PDF
 
Den regionale og lokale dimension i Europa
  29/01/2003      CONV 518/03  Format PDF
 
Beslutninger vedtaget af Europa-Parlamentet, som Íñigo Méndez de Vigo y Montojo har fremsendt "De regionale og lokale myndigheders rolle i opbygningen af Europa" "Retsakternes typologi og normhierarkiet i Den Europæiske Union"
  29/01/2003      CONV 517/03  Format PDF
 
Sammenfattende rapport vedrørende plenarmødet den 20.-21. januar 2003 i Bruxelles
  27/01/2003      CONV 508/03  Format PDF
 
Deltagerliste for mødet den 20.-21. januar 2003
  22/01/2003      CONV 502/03  Format PDF
 
Deltagerliste for mødet den 20. december 2002
  13/01/2002      CONV 482/03  Format PDF
 
Institutionernes funktionsmåde
  10/01/2003      CONV 477/03  Format PDF
 
(title not available)
  10/01/2003      CONV 475/03  Format PDF
 
Sammenfattende rapport vedrørende plenarmødet den 20. december 2002 i Bruxelles
  23/12/2002      CONV 473/02  Format PDF
 
(title not available)
  13/12/2002      CONV 462/02  Format PDF
 
Deltagerliste for mødet den 5.-6. december 2002
  16/12/2002      CONV 458/02  Format PDF
 
1 2 3 4 5 x 7 8 9 10 11 12

 


Mange af disse dokumenter er i pdf-format. Hvis dokumenterne skal kunne læses, gemmes og trykkes ud, er det nødvendigt at have Acrobat Reader 4.0 (eller nyere). Acrobat Reader kan hentes her: www.adobe.com.