Home

Bidrag fra medlemmer af konventet

Bidrag fra Rytis Martikonis, medlem af konventet:- Den litauiske regerings holdning til reformen af EU-institutionerne
  28/02/2003      CONV 589/03  Format PDF
 
Bidrag fra John Bruton, medlem af konventet:"Forslag om vedtagelse af forholdstalsmetoden med overførsel af overskydende stemmer (STV) som ensartet valgmetode for valg til Europa-Parlamentet"
  27/02/2003      CONV 585/03  Format PDF
 
Bidrag fra Sandra Kalniete, medlem af konventet - "Principperne for udarbejdelse af forfatningstraktaten"
  26/02/2003      CONV 581/03  Format PDF
 
Bidrag fra Jozsef Szajer, medlem af konventet - "Enhed i mangfoldighed"
  26/02/2003      CONV 580/03  Format PDF
 
Bidrag fra Vytenis Povilas Andriukaitis, medlem af konventet:- "Udkast til artikel 1-16 i forfatningstraktaten"
  26/02/2003      CONV 578/03  Format PDF
 
Bidrag fra Jacques Floch, suppleant til konventet:"For en europæisk forfatning, der anerkender konfessionsløshed"
  25/02/2003      CONV 577/03  Format PDF
 
Bidrag fra Pervenche Berès, suppleant til konventet:- "Hvilket unionsborgerskab?"
  25/02/2003      CONV 576/03  Format PDF
 
Bidrag fra Peter Hain, medlem af konventet - "Budgetprocessen"
  19/02/2003      CONV 568/03  Format PDF
 
Bidrag fra David Heathcoat-Amory, medlem af konventet:"EU-Konventet, Europarådet og Europas fremtid"
  19/02/2003      CONV 567/03  Format PDF
 
Bidrag fra Péter Balázs, Irena Belohorska, Jan Figel, Alain Lamassoure, Liene Liepina, Rytis Martikonis, Rihards Piks, József Szájer, Pál Vastagh og Edmund Wittbrodt, medlemmer af konventet og Genowefa Grabowska, Krisjanis Karins, Guntars Krasts, Frantisek Kroupa og Szent-Iványi István, suppleanter til konventet - "De tiltrædende staters fulde deltagelse i Det Europæiske Konvent og timingen af den efterfølgende regeringskonference"
  19/02/2003      CONV 566/03  Format PDF
 
Bidrag fra Paul Helminger, medlem af konventet:- "De lokale myndigheder har en plads i en europæisk forfatning"
  18/02/2003      CONV 564/03  Format PDF
 
Bidrag fra Marie Nagy, Renée Wagner og Neil MacCormick, suppleanter til konventet:- "Euratom-traktatens fremtid inden for rammerne af den europæiske forfatning"
  18/02/2003      CONV 563/03  Format PDF
 
Bidrag fra Lord Tomlinson, suppleant til af konventet:"Styrkelse af det indre marked for finansielle tjenesteydelser"
  17/02/2003      CONV 562/03  Format PDF
 
Bidrag fra Claudio Martini, observatør i konventet:"Hensyntagen til Unionens regionale og lokale dimension i traktatens to dele"
  17/02/2003      CONV 561/03  Format PDF
 
Bidrag fra Pierre Lequiller, medlem af konventet:"For en tjeneste af unge europæiske bistandsarbejdere"
  17/02/2003      CONV 560/03  Format PDF
 
Bidrag fra Michael Frendo, medlem af konventet:"En solidaritetsbestemmelse i den europæiske forfatning"
  17/02/2003      CONV 557/03  Format PDF
 
Bidrag fra Lamberto DINI, medlem af konventet - "Forslag til artikel 1 - 16 i forfatningstraktaten"
  13/03/2003      CONV 556/03  Format PDF
 
Bidrag fra Hildegard Carola Puwak, medlem af konventet:"Henvisning til religion i den europæiske forfatning"
  13/02/2003      CONV 555/03  Format PDF
 
Bidrag fra Cristiana Muscardini, medlem af konventet - Kulturværdier
  13/02/2003      CONV 554/03  Format PDF
 
Sammensætningen af diskussionskredsen vedrørende Domstolen
  13/02/2003      CONV 553/03  Format PDF
 
Bidrag fra Henrik Dam Kristensen, medlem af konventet:"De nationale parlamenters rolle i den kommende EU-traktat"
  12/02/2003      CONV 552/03  Format PDF
 
Bidrag fra Danuta Hübner, medlem af konventet - "En effektiv forvaltning i Den Europæiske Union efter udvidelsen"
  12/02/2003      CONV 550/03  Format PDF
 
Bidrag fra Joachim Würmeling, suppleant til konventet:- "Konkrete forslag til den institutionelle arkitektur"
  12/02/2003      CONV 549/03  Format PDF
 
Bidrag fra Evelin Lichtenberger, suppleant til konventet - "Civilsamfundets rolle"
  07/02/2003      CONV 546/03  Format PDF
 
Bidrag fra Roberts Zile, suppleant til konventet:- Bemærkninger vedrørende det "Sociale Europa"
  07/02/2003      CONV 545/03  Format PDF
 
1 2 3 4 5 x 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 


Mange af disse dokumenter er i pdf-format. Hvis dokumenterne skal kunne læses, gemmes og trykkes ud, er det nødvendigt at have Acrobat Reader 4.0 (eller nyere). Acrobat Reader kan hentes her: www.adobe.com.