Home

Bidrag fra medlemmer af konventet

Bidrag fra Proinsias de Rossa, medlem af konventet:- "En ægte social dimension i EU"
  24/04/2003      CONV 698/03  Format PDF
 
Bidrag fra Proinsias de Rossa, medlem af konventet:- "EU-institutionerne"
  24/04/2003      CONV 697/03  Format PDF
 
Bidrag fra Hanja Maij-Weggen, medlem af konventet - "Dyrebeskyttelse i den europæiske forfatning"
  02/05/2003      CONV 695/03  Format PDF
 
Bidrag fra Joseph Borrell, medlem af konventet, Diego López Garrido, medlem af konventet, og Carlos Carnero, suppleant til konventet:- "Den europæiske forfatning og regioner, der strukturelt set er ugunstigt stillet (øer, bjergområder og regioner med lav befolkningstæthed)"
  30/04/2003      CONV 694/03  Format PDF
 
Bidrag fra Marta Fogler, suppleant til konventet:"Bidrag vedrørende budgetproceduren"
  23/04/2003      CONV 693/03  Format PDF
 
Bidrag fra Gabriel Cisneros Laborda, medlem af konventet, Ana Palacio, suppleant til konventet, og Alejandro Muños Alonzo, suppleant til konventet - "Debatten om Europas fremtid"
  28/04/2003      CONV 690/1/03 REV1 Format PDF
 
Bidrag fra Ana Palacio, suppleant til konventet - "Debatten om Europas fremtid"
  23/04/2003      CONV 690/03  Format PDF
 
Erklæring om et styrket institutionelt partnerskab mellem Europarådet og Den Europæiske Union
  14/04/2003      CONV 688/03  Format PDF
 
Bidrag til debatten om området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (artikel 31 i første del og artikel 1-23 i anden del af forfatningen)
  14/04/2003      CONV 687/03  Format PDF
 
Bidrag fra Silvia-Yvonne Kaufmann, [medlem af konventet] "Krav til forfatningstrakaten om en fredsskabende Europæisk Union"
  11/04/2003      CONV 681/03  Format PDF
 
"Forslag vedrørende reform af institutionerne"
  11/04/2003      CONV 680/03  Format PDF
 
Bidrag fra Filadelfio Guido Basile, suppleant til konventet - "Spørgsmålet om Europas religiøse rødder"
  09/04/2003      CONV 678/03  Format PDF
 
Bidrag fra Edmund Wittbrodt, medlem af konventet:"Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed"
  09/04/2003      CONV 676/03  Format PDF
 
Bidrag fra Kimmo Kiljunen, Matti Vanhanen, medlemmer af konventet, og Esko Helle og Riitta Korhonen, suppleanter til konventet:- "Den Europæiske Unions fremtid - arbejdsmarkedets parter til støtte for velfærden"
  04/04/2003      CONV 669/03  Format PDF
 
Bidrag fra Dominique de Villepin, medlem af konventet - "Reformen af traktatens finansielle bestemmelser"
  03/04/2003      CONV 668/03  Format PDF
 
Bidrag fra Caspar Einem og Hannes Farnleitner, medlemmer af konventet, og Maria Berger, Reinhard Rack og Gerhard Tusek, suppleanter til konventet Præsidiets forslag til løsningsmodel for så vidt angår Euratom-traktaten (CONV 621/03)
  02/04/2003      CONV 666/03  Format PDF
 
Bidrag fra Pál Vastagh, medlem af konventet - "frihed, sikkerhed og retfærdighed"
  02/04/2003      CONV 665/03  Format PDF
 
Fransk-nederlandsk bidrag fra Gijs de Vries og Dominique de Villepin "Styrkelse af Kommissionens rolle"
  02/04/2003      CONV 664/03  Format PDF
 
Rapport fra Overhusets Særlige Udvalg vedrørende Den Europæiske Union forelagt af Lord Tomlinson og Lord Maclennan "Udkast til artikel 31 og udkast til artikler i anden del (frihed, sikkerhed og retfærdighed)"
  03/04/2003      CONV 663/03  Format PDF
 
Bidrag fra Cristiana Muscardini, medlem af konventet - Tekstforslag til præamblen
  01/04/2003      CONV 660/03  Format PDF
 
"Indarbejdelse af chartret i forfatningstraktaten for Den Europæiske Union"
  14/04/2003      CONV 659/03  Format PDF
 
Bidrag fra flere medlemmer, suppleanter og observatører:"Folkeafstemning om den europæiske forfatning"
  31/03/2003      CONV 658/03  Format PDF
 
Bidrag fra Lena Hjelm-Wallén, medlem af konventet:- "Den åbne koordinationsmetode - et udkast til traktatartikel"
  31/03/2003      CONV 653/03  Format PDF
 
Bidrag fra Lena Hjelm-Wallén og Gijs De Vries, medlemmer af konventet - "EU's fremtidige budgetsystem"
  28/03/2003      CONV 651/03  Format PDF
 
Bidrag fra Michael Attalides, Peter Balazs, Henning Christoffersen, Hannes Farnleitner, Lena Hjelm-Wallén, Danuta Hübner, Sandra Kalniete, Jan Kohout, Ivan Korcok, Maglena Kuneva, Ernani Lopes, Rytis Martikonis, Lennart Meri, Dick Roche, Dimitri Rupel, Peter Serracino-Inglott, Teija Tiilikainen, medlemmer af konventet:- "Reform af institutionerne:principper og forudsætninger"
  28/03/2003      CONV 646/03  Format PDF
 
1 2 3 x 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 


Mange af disse dokumenter er i pdf-format. Hvis dokumenterne skal kunne læses, gemmes og trykkes ud, er det nødvendigt at have Acrobat Reader 4.0 (eller nyere). Acrobat Reader kan hentes her: www.adobe.com.