Home

Bidrag fra medlemmer af konventet

Bidrag fra Edmund Wittbrodt, medlem af konventet, og Marta Fogler, suppleant til konventet - "Bidrag vedrørende øget samarbejde inden for europæisk forsvarspolitik"
  07/07/2003      CONV 846/03  Format PDF
 
Bidrag fra Esko Helle, stedfortrædende medlem af konventet:- "Konventets arbejde nærmer sig sin afslutning"
  07/07/2003      CONV 845/03  Format PDF
 
Bidrag fra David Heathcoat-Amory, medlem af konventet:- "Dårlig forvaltning"
  07/07/2003      CONV 844/03  Format PDF
 
Bidrag fra Manfred Dammeyer, observatør i konventet:"Regionsudvalgets høringskompetence"
  07/07/2003      CONV 843/03  Format PDF
 
Bidrag fra Hanja Maij-Weggen, medlem af konventet:- "Dyrebeskyttelse i del III i den europæiske forfatning"
  03/07/2003      CONV 842/03  Format PDF
 
Bidrag fra Elena Paciotti, suppleant til konventet:- "Bemærkninger til artikel III-230 (CONV 836/03)"
  03/07/2003      CONV 841/03  Format PDF
 
Bidrag fra Elena Paciotti, suppleant til konventet:"Nogle tekniske tilpasninger i forfatningens del III"
  30/06/2003      CONV 840/03  Format PDF
 
Bidrag fra Michel Barnier og Antonio Vitorino, medlemmer af konventet:"Fælles tjeneste for EU's optræden udadtil"
  30/06/2003      CONV 839/03  Format PDF
 
Bidrag fra Andrew Duff, medlem af konventet:- "Forudsætninger for en velfungerende forfatning:kvalificeret flertal, fælles beslutningsprocedure og ansvarlighed på det udøvende område - Forslag til procedureændringer til del III"
  01/07/2003      CONV 838/1/03 REV1 Format PDF
 
Bidrag fra Andrew Duff, medlem af konventet:- "Forudsætninger for en velfungerende forfatning:kvalificeret flertal, fælles beslutningsprocedure og ansvarlighed på det udøvende område - Forslag til procedureændringer til del III"
  30/06/2003      CONV 838/03  Format PDF
 
Bidrag fra Pierre Lequiller, medlem af konventet:- "Forslag til en afbalanceret og effektiv sammensætning af Kommissionen"
  30/06/2003      CONV 837/03  Format PDF
 
Bidrag fra Jens-Peter Bonde til konventet, der er undertegnet af 200 medlemmer af og supppleanter til konventet:"Forslag om åbenhed"
  10/07/2003      CONV 830/03  Format PDF
 
Bidrag fra seks observatører i konventet:"Resolution om konventets anbefalinger"
  09/07/2003      CONV 827/03  Format PDF
 
Bidrag fra Lena Hjelm-Wallén, Teija Tiilikainen, Peter Hain og Gijs de Vries, medlemmer af konventet, samt Hendrik Hololei, suppleant til konventet:"Forslag til ændring af artikel:III.3"
  08/07/2003      CONV 826/03  Format PDF
 
Resolution forelagt af Lamberto Dini, medlem af konventet, og Filadelfio Basile, suppleant til konventet
  09/07/2003      CONV 825/03  Format PDF
 
Bidrag fra Jens-Peter Bonde, medlem af konventet:"Alle medlemsstaterne skal have en repræsentant i Kommissionen" støttet af 118 underskrifter
  27/06/2003      CONV 819/03  Format PDF
 
Bidrag fra Luís Queiró, suppleant til konventet:"Erklæring om udkastet til forfatningstraktat"
  23/06/2003      CONV 818/03  Format PDF
 
Bidrag fra Alexandru Athanasiu, medlem af konventet
  17/06/2003      CONV 816/03  Format PDF
 
Bidrag forelagt af Pervenche Berès, Maria Berger, Carlos Carnero Gonzales og Elena Pacotti, suppleanter til konventet, samt Olivier Duhamel og Ane van Lancker, medlemmer af konventet:"Det Europa, vi har brug for:De væsentligste krav til den nye føderalisme"
  16/06/2003      CONV 813/03  Format PDF
 
Bidrag fra Daniel Valtchev, medlem af konventet "Bidrag til Det Europæiske Konvents møde den 11.-13. juni 2003"
  12/06/2003      CONV 812/03  Format PDF
 
Bidrag fra Regionsudvalgets seks observatører i konventet om konventsmetoden
  11/06/2003      CONV 810/03  Format PDF
 
Bidrag fra the Earl of Stockton, suppleant til konventet:- "Fornyet bekræftelse af målene i Laeken-erklæringen"
  16/06/2003      CONV 808/03  Format PDF
 
Bidrag fra Timothy Kirkhope, medlem af konventet:- "En forenklingstraktat for et Europæisk Fællesskab:et konservativt alternativ til præsidiets udkast"
  16/06/2003      CONV 807/03  Format PDF
 
Bidrag fra Edmund Wittbrodt, medlem af konventet, og Marta Fogler, suppleant til konventet:"Vores forfatning kaldes demokratisk, fordi magten ligger, ikke hos et mindretal, men hos hele folket"
  10/05/2002      CONV 806/03  Format PDF
 
Bidrag fra Regionsudvalgets seks observatører i konventet:Ændringsforslag til forfatningens artikel 18, 31 og 45
  16/06/2003      CONV 803/03  Format PDF
 
x 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 


Mange af disse dokumenter er i pdf-format. Hvis dokumenterne skal kunne læses, gemmes og trykkes ud, er det nødvendigt at have Acrobat Reader 4.0 (eller nyere). Acrobat Reader kan hentes her: www.adobe.com.