Home

Bidrag fra medlemmer af konventet

Bidrag fra Elmar Brok, medlem af konventet "Forfatning for Den Europæiske Union"
  07/03/2003      CONV 325/2/02 REV2 Format PDF
 
Bidrag fra Elmar Brok, medlem af konventet "Forfatning for Den Europæiske Union"
  06/12/2002      CONV 325/1/02 REV1 Format PDF
 
Bidrag fra Elmar Brok, medlem af konventet - "Forfatning for Den Europæiske Union"
  08/10/2002      CONV 325/02  Format PDF
 
Bidrag fra Anne-Marie Sigmund, Göke Frerichs og Roger Briesch, observatører for Det Økonomiske og Sociale Udvalg i konventet - Resolution vedtaget af Det Økonomiske og Sociale Udvalg
  07/10/2002      CONV 323/02  Format PDF
 
Den rolle, regioner med lovgivningsmæssige beføjelser skal spille i EU
  07/10/2002      CONV 321/02  Format PDF
 
Bidrag fra Pierre Lequiller, medlem af konventet - "En præsident for Europa"
  07/10/2002      CONV 320/02  Format PDF
 
Bidrag fra Olivier Duhamel og Pervenche Berès, medlemmer af konventet:- "En EU-ret vedrørende offentlige tjenester"
  07/10/2002      CONV 319/02  Format PDF
 
Bidrag fra Esko Seppänen, suppleant til konventet:"Hvad er demokrati?"
  07/10/2002      CONV 318/02  Format PDF
 
Bidrag fra Robert Badinter, suppleant til konventet:"En europæisk forfatning"
  30/09/2002      CONV 317/02  Format PDF
 
Bidrag fra Alain Lamassoure, medlem af konventet:"Erklæring om principperne for EU's eksterne forbindelser"
  03/10/2002      CONV 315/02  Format PDF
 
Bidrag fra Louis Michel, medlem af konventet, og Pierre Chevalier, suppleant til konventet:"De nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union" "Forslag til en forebyggende kontrol af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet"
  02/10/2002      CONV 308/1/02 REV1 Format PDF
 
Bidrag fra Louis Michel, medlem af konventet, og Pierre Chevalier, suppleant til konventet "De nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union"
  01/10/2002      CONV 308/02  Format PDF
 
Bidrag fra Neil MacCormick, suppleant til konventet:"Demokrati på mange niveauer:europæisk forfatningsreform"
  24/09/2002      CONV 298/02  Format PDF
 
Bidrag fra David Heathcoat-Amory, medlem af konventet:"En ny fremtid for Europa"
  24/09/2002      CONV 291/02  Format PDF
 
Bidrag fra Marta Fogler, suppleant til konventet, og Edmund Wittbrodt, medlem af konventet:"Forenkling af Den Europæiske Unions lovgivnings- og budgetprocedurer"
  01/10/2002      CONV 280/02  Format PDF
 
Bidrag fra Joachim Wuermeling, suppleant til konventet:"Reform af EU:Spørgsmål vedrørende Kommissionens eksklusive initiativret"
  01/10/2002      CONV 279/02  Format PDF
 
Bidrag fra Jarlen af Stockton, suppleant til konventet:"EU's fremtid:En positiv konservativ tilgang"
  24/09/2002      CONV 278/02  Format PDF
 
Bidrag fra Jens-Peter Bonde, medlem af konventet: "Konventet om Den Europæiske Unions Fremtid"
  01/10/2002      CONV 277/02  Format PDF
 
Bidrag fra Jens-Peter Bonde, medlem af konventet "Ægte subsidiaritet"
  18/09/2002      CONV 276/02  Format PDF
 
Bidrag fra Neil MacCormick, suppleant til konventet:"Subsidiaritet, sund fornuft og lokalt kendskab "
  18/09/2002      CONV 275/02  Format PDF
 
Bidrag fra Olivier Duhamel, medlem af konventet:"Den offentlige audiovisuelle sektor og Det Europæiske Konvent"
  12/09/2002      CONV 264/02  Format PDF
 
"Forenkling af lovgivningsprocedurer" - Bidrag fra Peter Serracino-Inglott, medlem af konventet, og John Inguanez, suppleant til konventet
  12/09/2002      CONV 263/02  Format PDF
 
Bidrag fra Józef Olesky, medlem af konventet:- "Forenkling af lovgivningsprocedurerne og EU's instrumenter"
  11/09/2002      CONV 261/02  Format PDF
 
Bidrag fra Hubert Haenel, medlem af konventet:"De nationale parlamenters og Europa-Parlamentets komplementære rolle"
  10/09/2002      CONV 255/02  Format PDF
 
Bidrag fra Lamberto Dini, medlem af konventet:"Lovgivnings- og budgetprocedurer"
  09/09/2002      CONV 245/02  Format PDF
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 x 13 14 15 16

 


Mange af disse dokumenter er i pdf-format. Hvis dokumenterne skal kunne læses, gemmes og trykkes ud, er det nødvendigt at have Acrobat Reader 4.0 (eller nyere). Acrobat Reader kan hentes her: www.adobe.com.