Home

Bidrag fra medlemmer af konventet

Bidrag fra Andrew Duff, medlem af konventet - "Er der virkelig behov for øget samarbejde?"
  22/05/2003      CONV 759/03  Format PDF
 
Bidrag fra Andrew Duff, medlem af konventet, og Lord Maclennan of Rogart, suppleant til konventet "Domstolssystemet i forfatningen"
  22/05/2003      CONV 758/03  Format PDF
 
Bidrag fra Gabriel Cisneros Laborda, medlem af konventet - "Tildelingen af pladser i Europa-Parlamentet og stemmevægtningen i Rådet"
  22/05/2003      CONV 757/03  Format PDF
 
Bidrag fra Cristiana Muscardini, medlem af konventet - Forbrugerbeskyttelse
  22/05/2003      CONV 756/03  Format PDF
 
Bidrag fra Ernâni R. Lopes, medlem af konventet:"Udkast til bidrag til konventets drøftelser om medtagelse af turisme i den kommende forfatningstraktat"
  22/05/2003      CONV 755/1/03 REV1 Format PDF
 
Bidrag fra Hannes Farnleitner, Jan Figel, Peter Hain, Lena Hjelm-Wallén, Dick Roche, Teija Tiilikainen, medlemmer af konventet, og Henrik Hololei og Poul Schlüter, suppleanter til konventet:"Bedre bekæmpelse af svig i EU - alternativer til den europæiske offentlige anklager"
  21/05/2003      CONV 753/03  Format PDF
 
Bidrag fra Olivier Duhamel, medlem af konventet:- "Om nødvendigheden af en enkelt tekst uden valgmuligheder"
  20/05/2003      CONV 752/03  Format PDF
 
Bidrag fra Pierre Lequiller, medlem af konventet:- "For en gradvis indførelse af en fælles forsknings- og udviklingspolitik"
  20/05/2003      CONV 749/03  Format PDF
 
Bidrag fra Pierre Lequiller, medlem af konventet:"For en økonomisk styring af Den Europæiske Union"
  16/05/2003      CONV 747/03  Format PDF
 
Bidrag fra Lamberto DINI, Andrew DUFF og Pierre LEQUILLER, medlemmer af konventet "For ét enkelt formandskab for Det Europæiske Råd og Kommissionen på sigt"
  19/05/2003      CONV 746/03  Format PDF
 
Bidrag fra David Heathcoat-Amory, medlem af konventet:"EU under våben:Et aspekt af europæisk nationalstatus"
  16/05/2003      CONV 745/03  Format PDF
 
Bidrag fra Regionsudvalgets observatører ved konventet:- "Forfatningens fremtidige del III"
  20/05/2003      CONV 742/03  Format PDF
 
Bidrag fra Helle Thorning-Schmidt, suppleant til konventet:- "Fire gode grunde til at afskaffe Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg"
  15/05/2003      CONV 739/03  Format PDF
 
Bidrag fra Alexandru Athanasiu, medlem af konventet:"EU-institutionernes funktionsmåde"
  13/05/2003      CONV 737/03  Format PDF
 
Bidrag fra Lena Hjelm-Wallén, medlem af konventet:- "Om Den Europæiske Unions fremtidige landbrugspolitik"
  13/05/2003      CONV 735/03  Format PDF
 
Bidrag fra Gijs de Vries, medlem af konventet:- "Det europæiske strafferetlige område"
  12/05/2003      CONV 733/03  Format PDF
 
Bidrag fra Beneluxlandene, forelagt af Gijs de Vries, Jacques Santer og Louis Michel:- "Unionens institutioner"
  08/05/2003      CONV 732/03  Format PDF
 
Bidrag fra Vytenis Povilas Andriukaitis, medlem af konventet:- "Om EU's institutionelle arkitektur"
  07/05/2003      CONV 719/03  Format PDF
 
Bidrag fra Andrew Duff, medlem af konventet:- "Europa-Parlamentets privilegier og immuniteter"
  07/05/2003      CONV 718/03  Format PDF
 
Bidrag fra Jens-Peter Bonde, medlem af konventet:- "Forslag til anden del af forfatningen vedrørende miljøbeskyttelse"
  06/05/2003      CONV 715/03  Format PDF
 
Bidrag fra Peter Hain, medlem af konventet:- "Institutionel reform af Den Europæiske Revisionsret"
  05/05/2003      CONV 714/03  Format PDF
 
Bidrag fra Hanja Maij-Weggen, medlem af konventet - "Åbenhed i forfatningen"
  02/05/2003      CONV 713/03  Format PDF
 
Bidrag fra Ana Palacio, suppleant til konventet:- "Den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik"
  29/04/2003      CONV 706/03  Format PDF
 
Bidrag fra K. De Gucht, medlem af konventet:- "Er Europa-Kommissionen udryddelsestruet?
  28/04/2003      CONV 705/03  Format PDF
 
Bidrag fra Alberto Costa, medlem af konventet, og Guilherme d'Oliveira Martins, suppleant til konventet - "Udkast til forslag om tilføjelse af en ny artikel vedrørende "Den åbne koordinationsmetode""
  28/04/2003      CONV 701/03  Format PDF
 
1 2 x 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 


Mange af disse dokumenter er i pdf-format. Hvis dokumenterne skal kunne læses, gemmes og trykkes ud, er det nødvendigt at have Acrobat Reader 4.0 (eller nyere). Acrobat Reader kan hentes her: www.adobe.com.