Home

Konventsdokumenter

Tredje del:Almindelige og afsluttende bestemmelser
  02/04/2003      CONV 647/03  Format PDF
 
(title not available)
  28/03/2003      CONV 645/03  Format PDF
 
Analytisk oversigt over ændringsforslagene vedrørende området med frihed, sikkerhed og retfærdighed:Udkast til artikel 31 i første del og udkast til artikler i anden del
  07/05/2003      CONV 644/1/03 REV1 Format PDF
 
Analytisk oversigt over ændringsforslagene vedrørende området med frihed, sikkerhed og retfærdighed:Udkast til artikel 31 i første del og udkast til artikler i anden del
  01/04/2003      CONV 644/03  Format PDF
 
Analytisk oversigt over ændringsforslagene vedrørende området med frihed, sikkerhed og retfærdighed:Udkast til artikel 31 i første del og udkast til artikler i anden del
  02/04/2003      CONV 644/03 COR1 Format PDF
 
Reaktioner på udkastet til artikel 38-40 i forfatningstraktaten (Unionens finanser) - Analyse
  31/03/2003      CONV 643/03  Format PDF
 
Deltagerliste for mødet den 17.-18. marts 2003
  20/03/2002      CONV 633/03  Format PDF
 
Deltagerliste for det ekstra møde den 5. marts 2003
  19/03/2003      CONV 631/03  Format PDF
 
Sammenfattende rapport vedrørende plenarmødet - den 17.-18. marts 2003 i Bruxelles
  21/03/2003      CONV 630/03  Format PDF
 
(title not available)
  19/03/2003      CONV 628/03  Format PDF
 
Sammenfattende rapport vedrørende det ekstra plenarmøde - den 5. marts 2003 i Bruxelles
  17/03/2003      CONV 624/03  Format PDF
 
Forslag til løsningsmodel for så vidt angår Euratom-traktaten
  14/03/2003      CONV 621/03  Format PDF
 
Forfatningens del II - Rapport fra den gruppe eksperter, der er blevet udpeget af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens juridiske tjenester
  17/03/2003      CONV 618/03  Format PDF
 
Forfatningens del II - Rapport fra den gruppe eksperter, der er blevet udpeget af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens juridiske tjenester = afsnit om den økonomiske og monetære politik
  20/03/2003      CONV 618/03 ADD1 Format PDF
 
Området med frihed, sikkerhed og retfærdighed - udkast til artikel 31 i første del - udkast til artikler i anden del
  14/03/2003      CONV 614/03  Format PDF
 
Reaktioner på udkastet til protokol om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union - Analyse
  12/03/2003      CONV 611/03  Format PDF
 
Reaktioner på udkastet til protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - Analyse
  13/03/2003      CONV 610/1/03 REV1 Format PDF
 
Reaktioner på udkastet til protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - Analyse
  12/03/2003      CONV 610/03  Format PDF
 
Reaktioner på udkastet til artikel 24-33 i forfatningstraktaten - Analyser
  28/03/2003      CONV 609/1/03 REV1 Format PDF
 
Reaktioner på udkastet til artikel 24-33 i forfatningstraktaten - Analyser
  12/03/2003      CONV 609/03  Format PDF
 
mandag den 17. og tirsdag den 18. marts 2003
  12/03/2003      CONV 608/03  Format PDF
 
Sammenfattende rapport vedrørende plenarmødet - den 27.-28. februar 2003 i Bruxelles
  11/03/2003      CONV 601/03  Format PDF
 
(title not available)
  03/03/2003      CONV 595/03  Format PDF
 
Deltagerliste for mødet den 27.-28. februar 2003
  03/03/2003      CONV 594/03  Format PDF
 
(title not available)
  28/02/2003      CONV 593/03  Format PDF
 
1 2 3 4 x 6 7 8 9 10 11 12

 


Mange af disse dokumenter er i pdf-format. Hvis dokumenterne skal kunne læses, gemmes og trykkes ud, er det nødvendigt at have Acrobat Reader 4.0 (eller nyere). Acrobat Reader kan hentes her: www.adobe.com.