Home

Bidrag fra medlemmer af konventet

Bidrag fra Louis Michel, medlem af konventet:"Oplæg vedrørende den regionale dimension"
  07/02/2003      CONV 544/03  Format PDF
 
Bidrag fra Lamberto Dini, Gianfranco Fini, Marco Follini, Cristiana Muscardini og Antonio Tajani, medlemmer af konventet, og Filadelfio Guido Basile, Elena Paciotti, Francesco E. Speroni og Valdo Spini, suppleanter til konventet - Forslag til artikel i den kommende forfatningstraktat om de regionale enheders rolle
  06/02/2003      CONV 542/03  Format PDF
 
Bidrag fra Elmar Brok, medlem af konventet:"Den Europæiske Unions beføjelser"
  06/02/2003      CONV 541/03  Format PDF
 
Bidrag fra Gisela Stuart, medlem af konventet:- "Mekanismen for hurtig varsling - den praktiske gennemførelse"
  06/02/2003      CONV 540/03  Format PDF
 
Bidrag fra Cristiana Muscardini, medlem af konventet - "Den menneskelige værdigheds ukrænkelighed og retten til respekt for den personlige fysiske integritet"
  05/02/2003      CONV 539/03  Format PDF
 
Bidrag fra Lamberto Dini og Marco Follini, medlemmer af konventet:"Institutionernes funktionsmåde"
  05/02/2003      CONV 538/03  Format PDF
 
Bidrag fra Danny Pieters, suppleant til konventet:- "Hen imod et europæisk koncept for social føderalisme"
  05/02/2003      CONV 537/03  Format PDF
 
Bidrag fra Marietta Giannakou, medlem af konventet:- "Tanker vedrørende EF-traktatens bestemmelser om folkesundhed"
  04/02/2003      CONV 536/03  Format PDF
 
Bidrag fra Jürgen Meyer, medlem af konventet - "Det sociale Europa"
  04/02/2002      CONV 535/03  Format PDF
 
Bidrag fra Hannes Farnleitner, medlem af konventet, og Gerhard Tusek, suppleant til konventet - "Regioner og kommuner - et fundament i EU's arkitektur"
  04/02/2003      CONV 534/03  Format PDF
 
Bidrag fra Cristiana Muscardini, medlem af konventet - "Foreløbigt udkast til forfatningstraktat"
  04/02/2003      CONV 533/03  Format PDF
 
Bidrag fra Cristiana Muscardini, medlem af konventet - "Frihed, sikkerhed og retfærdighed"
  04/02/2003      CONV 532/03  Format PDF
 
Bidrag fra Cristiana Muscardini, medlem af konventet - "Handicap"
  04/02/2003      CONV 531/03  Format PDF
 
Bidrag fra Erwin Teufel, medlem af konventet - "De regionale og lokale myndigheder i forfatningstraktaten"
  04/02/2003      CONV 530/03  Format PDF
 
Bidrag fra Luis Marinho, medlem af konventet. og fr. Pervenche Berès og Carlos Carnero Gonzalez, suppleanter til konventet "Regioner beliggende i Fællesskabets yderste periferier:en enestående og egenartet dimension i Europa"
  03/02/2003      CONV 527/03  Format PDF
 
Bidrag fra Peter Hain, medlem af konventet - Europa og regionerne
  03/02/2003      CONV 526/03  Format PDF
 
Bidrag fra Sir Neil MacCormick, suppleant til konventet:"Statsløse nationer og konventets debat om regioner"
  31/01/2003      CONV 525/03  Format PDF
 
Bidrag fra Andrew Duff og Lamberto Dini, medlemmer af konventet:"Forslag om et forenet formandskab"
  31/01/2003      CONV 524/03  Format PDF
 
Bidrag fra Péter Balázs, medlem af konventet:- "Forslag om et "firhjulstrukket" skiftende formandskab for Rådet"
  31/01/2003      CONV 522/03  Format PDF
 
Bidrag fra Teija Tiilikainen, medlem af konventet - "Nye elitære organer vil hverken styrke EU's legitimitet eller effektivitet"
  30/01/2003      CONV 521/03  Format PDF
 
Bidrag fra Regionsudvalgets seks observatører ved konventet - "De regionale og lokale myndigheders rolle i den europæiske integration"
  30/01/2003      CONV 520/03  Format PDF
 
Bidrag fra Lena Hjelm-Wallén, Kimmo Kiljunen, Henrik Dam Kristensen, Sören Lekberg og Helle Thorning-Schmidt til diskussionen om en forfatningstraktat:ret til faglige aktioner på tværs af grænserne og sikring af tjenesteydelser af almen interesse af hensyn til velfærdssamfundet
  28/01/2003      CONV 515/03  Format PDF
 
Bidrag fra Teija Tiilikainen, medlem af konventet, og Antti Peltomäki, suppleant til konventet - "EU's fremtid og konventets arbejde"
  30/01/2003      CONV 514/03  Format PDF
 
Bidrag fra Anne-Marie Sigmund, Göke Frerichs og Roger Briesch, observatører i konventet - "Økonomisk governance i Den Europæiske Union"
  28/01/2003      CONV 513/03  Format PDF
 
Bidrag fra John Bruton, medlem af konventet, og Pat Carey, suppleant til konventet - "Bidrag til Konventet om Den Europæiske Unions Fremtid"
  28/01/2003      CONV 512/03  Format PDF
 
1 2 3 4 5 6 x 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 


Mange af disse dokumenter er i pdf-format. Hvis dokumenterne skal kunne læses, gemmes og trykkes ud, er det nødvendigt at have Acrobat Reader 4.0 (eller nyere). Acrobat Reader kan hentes her: www.adobe.com.