Home

Konventsdokumenter

Rapport fra Overhusets Særlige Udvalg vedrørende Den Europæiske Union forelagt af Lord Tomlinson og Lord Maclennan "Europas fremtid:Forfatningstraktat - Udkast til artikel 43-46 (medlemsskab af Unionen) og almindelige og afsluttende bestemmelser"
  30/04/2003      CONV 708/03  Format PDF
 
Analytisk oversigt over forslagene til ændringer vedrørende Unionens optræden udadtil, herunder EU's forsvarspolitik:Udkast til artikler i forfatningens første del, afsnit V (artikel 29, 30 og X) samt anden del, afsnit B (artikel 1-36) og kapitel X (artikel X)
  09/05/2003      CONV 707/03  Format PDF
 
Analytisk oversigt over forslagene til ændringer vedrørende Unionens optræden udadtil, herunder EU's forsvarspolitik:Udkast til artikler i forfatningens første del, afsnit V (artikel 29, 30 og X) samt anden del, afsnit B (artikel 1-36) og kapitel X (artikel X)
  13/05/2003      CONV 707/03 COR1 Format PDF
 
Bidrag fra næstformand Amato i form af en redegørelse fra Det Europæiske Universitetsinstitut:"Ti overvejelser om den europæiske forfatningstraktat"
  28/04/2003      CONV 703/03  Format PDF
 
Deltagerliste for mødet den 24. og 25. april 2003
  28/04/2003      CONV 702/03  Format PDF
 
Sammenfattende rapport fra plenarmødet - den 24.-25. april 2003 i Bruxelles
  30/04/2003      CONV 696/03  Format PDF
 
Institutionerne - Udkast til artikler i afsnit IV i forfatningens første del
  23/04/2003      CONV 691/03  Format PDF
 
(title not available)
  15/04/2003      CONV 686/03  Format PDF
 
Udkast til forfatningstraktatens artikler vedrørende EU's optræden udadtil
  23/04/2003      CONV 685/03  Format PDF
 
Supplerende mandat til den gruppe eksperter, der er blevet udpeget af de juridiske tjenester
  11/04/2003      CONV 682/03  Format PDF
 
Sammenfattende rapport fra plenarmødet - Den 3.-4. april 2003 i Bruxelles
  09/04/2003      CONV 677/03  Format PDF
 
Deltagerliste for mødet den 3.-4. april 2003
  09/04/2003      CONV 675/03  Format PDF
 
Sammenfattende rapport vedrørende det ekstra plenarmøde den 26. marts 2003 i Bruxelles
  08/04/2003      CONV 674/03  Format PDF
 
Analytisk oversigt over ændringsforslagene vedrørende de almindelige og afsluttende bestemmelser:Udkast til artikler vedrørende tredje del:(artikel A-I)
  14/04/2003      CONV 673/03  Format PDF
 
Analytisk oversigt over ændringsforslagene vedrørende de almindelige og afsluttende bestemmelser:Udkast til artikler vedrørende tredje del:(artikel A-I)
  24/04/2003      CONV 673/03 COR1 Format PDF
 
Analytisk oversigt over ændringerne vedrørende medlemskab af Unionen:Udkast til artikler i afsnit X i første del (artikel 43-46)
  14/04/2003      CONV 672/03  Format PDF
 
Reaktioner på udkastet til artikel 42 (Unionen og dens nærområder) - Analyse
  14/04/2003      CONV 671/03  Format PDF
 
Analytisk oversigt over ændringsforslagene vedrørende Unionens demokratiske liv:- Udkast til artikler i forfatningens første del, afsnit VI (artikel 33-37)
  15/04/2003      CONV 670/03  Format PDF
 
Analytisk oversigt over ændringsforslagene vedrørende Unionens demokratiske liv:- Udkast til artikler i forfatningens første del, afsnit VI (artikel 33-37)
  23/04/2003      CONV 670/03 COR1 Format PDF
 
Deltagerliste for det ekstra møde den 26. marts 2003
  02/04/2003      CONV 662/03  Format PDF
 
Tekst fremsendt af Antonio Nazaré Pereira, suppleant til konventet:- "Sikkerhedspolitik i et udvidet EU"
  15/05/2003      CONV 661/03  Format PDF
 
Diskussionskreds vedrørende egne indtægter
  31/03/2003      CONV 654/03  Format PDF
 
Unionens demokratiske liv
  02/04/2003      CONV 650/03  Format PDF
 
Afsnit IX:Unionen og dens nærområder
  02/04/2003      CONV 649/03  Format PDF
 
Afsnit X:Medlemskab af Unionen
  02/04/2003      CONV 648/03  Format PDF
 
1 2 3 x 5 6 7 8 9 10 11 12

 


Mange af disse dokumenter er i pdf-format. Hvis dokumenterne skal kunne læses, gemmes og trykkes ud, er det nødvendigt at have Acrobat Reader 4.0 (eller nyere). Acrobat Reader kan hentes her: www.adobe.com.