Home

Konventsdokumenter

Sammendrag af bidragene til forummet
  19/06/2002      CONV 112/02 ADD1 Format PDF
 
Rapport om den nationale debat om Europas fremtid - Det Forenede Kongerige
  18/06/2002      CONV 111/02  Format PDF
 
National debat om Europas fremtid - Italien
  20/06/2002      CONV 110/02  Format PDF
 
Rapport om den nationale debat om Europas fremtid - Slovakiet
  18/06/2002      CONV 109/02  Format PDF
 
Rapport om den nationale debat om Europas fremtid - Tyskland
  18/06/2002      CONV 108/02  Format PDF
 
National debat om Europas fremtid - Grækenland
  17/06/2002      CONV 105/02  Format PDF
 
Rapport om den nationale debat om Europas fremtid - Portugal
  17/06/2002      CONV 104/02  Format PDF
 
Note vedrørende plenarmødet - den 6.-7. juni 2002 i Bruxelles
  19/06/2002      CONV 97/02  Format PDF
 
Note vedrørende plenarmødet - den 6.-7. juni 2002 i Bruxelles
  20/06/2002      CONV 97/02 ADD1 Format PDF
 
Forberedelse af plenarmødet om civilsamfundet (den 24.-25. juni)
  07/06/2002      CONV 85/02  Format PDF
 
Forberedelse af plenarmødet om civilsamfundet (24.-25. juni)
  31/05/2002      CONV 79/02  Format PDF
 
DAGSORDEN for: mødet i DET EUROPÆISKE KONVENT torsdag den 6. (kl. 15.00) og fredag den 7. juni 2002
  29/05/2002      CONV 78/02  Format PDF
 
Arbejdsgruppernes sammensætning
  14/06/2002      CONV 77/1/02 REV1 Format PDF
 
Arbejdsgruppernes sammensætning
  05/06/2002      CONV 77/02  Format PDF
 
Mandat til Arbejdsgruppen vedrørende Økonomisk Governance
  30/05/2002      CONV 76/02  Format PDF
 
Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence
  31/05/2002      CONV 75/02  Format PDF
 
Mandat til Arbejdsgruppen vedrørende Nationale Parlamenter
  30/05/2002      CONV 74/02  Format PDF
 
Mandat til Arbejdsgruppen vedrørende Status som Juridisk Person
  31/05/2002      CONV 73/02  Format PDF
 
Mandat til Arbejdsgruppen vedrørende Chartret
  31/05/2002      CONV 72/02  Format PDF
 
Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Nærhedsprincippet
  30/05/2002      CONV 71/02  Format PDF
 
Konventets møde den 6.-7. juni 2002 - Styrkelse af området med frihed, sikkerhed og retfærdighed
  31/05/2002      CONV 70/02  Format PDF
 
Retlige og indre anliggender - Status og generel problemstilling
  31/05/2002      CONV 69/02  Format PDF
 
De nationale parlamenters rolle i den europæiske arkitektur
  31/05/2002      CONV 68/02  Format PDF
 
De nationale parlamenters rolle i den europæiske arkitektur
  29/05/2002      CONV 67/1/02 REV1 Format PDF
 
De nationale parlamenters rolle i den europæiske arkitektur
  29/05/2002      CONV 67/02  Format PDF
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 x 11 12

 


Mange af disse dokumenter er i pdf-format. Hvis dokumenterne skal kunne læses, gemmes og trykkes ud, er det nødvendigt at have Acrobat Reader 4.0 (eller nyere). Acrobat Reader kan hentes her: www.adobe.com.