Home

Konventsdokumenter

Sammenfattende rapport fra plenarmødet - den 11. og 13. juni 2003 i Bruxelles
  19/06/2003      CONV 814/03  Format PDF
 
Reviderede tekster
  12/06/2003      CONV 811/03  Format PDF
 
Bidrag fra Edmund Wittbrodt, medlem af konventet
  16/06/2003      CONV 809/03  Format PDF
 
Nye eller reviderede bestemmelser i tredje del
  11/06/2003      CONV 805/03  Format PDF
 
Udkast til forfatning, bind II - Revideret tekstudkast til anden, tredje og fjerde del
  12/06/2003      CONV 802/03  Format PDF
 
(title not available)
  09/06/2003      CONV 801/03  Format PDF
 
Deltagerliste for mødet den 5. juni 2003
  06/06/2003      CONV 800/03  Format PDF
 
Sammenfattende rapport fra plenarmødet - den 5. juni 2003 i Bruxelles
  17/06/2003      CONV 798/03  Format PDF
 
Revideret tekst til første del
  10/06/2003      CONV 797/03  Format PDF
 
Analytisk oversigt over forslagene til ændringer vedrørende tredje del, afsnit VI "Unionens funktionsmåde":Domstolen (5. underafdeling) (artikel III-254-III-285 - tidl. artikel 221-245)
  06/06/2003      CONV 796/03  Format PDF
 
Analytisk oversigt over forslagene til ændringer vedrørende forstærket samarbejde:Udkast til artikler vedrørende forfatningens tredje del (artikel III-318-III-325 - tidl. artikel I-O)
  06/06/2003      CONV 791/03  Format PDF
 
Tekst fremsendt af Nazaré Pereira, suppleant til konventet:- "115. resolution vedtaget af WEU's Parlamentariske Forsamling om sikkerhedspolitik i et udvidet Europa"
  06/06/2003      CONV 789/03  Format PDF
 
Ungdomskonventets reaktion på udkastet til forfatning
  03/06/2003      CONV 788/03  Format PDF
 
Deltagerliste for mødet den 30. og 31. maj 2003
  03/06/2003      CONV 786/03  Format PDF
 
Sammenfattende rapport fra plenarmødet - den 30.-31. maj 2003 i Bruxelles
  16/06/2003      CONV 783/03  Format PDF
 
Tekst fremsendt af Anne Van Lancker og en række andre medlemmer af konventets Arbejdsgruppe vedrørende Det Sociale Europa
  03/06/2003      CONV 780/03  Format PDF
 
Reaktioner på udkastet til artikler i den reviderede tekst til første del (bind I) - analyse
  04/06/2003      CONV 779/03  Format PDF
 
(title not available)
  03/06/2003      CONV 772/03  Format PDF
 
Konsultationer med konventets grupperinger
  02/06/2003      CONV 771/03  Format PDF
 
Første del, afsnit IV (Institutionerne) - Revideret tekst
  02/06/2003      CONV 770/03  Format PDF
 
Tekst fra Regionsudvalgets observatører i konventet:- "Territorial samhørighed"
  21/05/2003      CONV 754/03  Format PDF
 
(title not available)
  23/05/2003      CONV 751/03  Format PDF
 
Deltagerliste for mødet den 15. og 16. maj 2003
  22/05/2003      CONV 750/03  Format PDF
 
Sammenfattende rapport fra plenarmødet - den 15.-16. maj 2003 i Bruxelles
  27/05/2003      CONV 748/03  Format PDF
 
Rapport fra Overhusets Særlige Udvalg vedrørende Den Europæiske Union forelagt af Lord Tomlinson og Lord Maclennan:"Europas fremtid - Forfatningstraktat - Artikel 33-37 (Unionens demokratiske liv)"
  15/05/2003      CONV 744/03  Format PDF
 
1 x 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 


Mange af disse dokumenter er i pdf-format. Hvis dokumenterne skal kunne læses, gemmes og trykkes ud, er det nødvendigt at have Acrobat Reader 4.0 (eller nyere). Acrobat Reader kan hentes her: www.adobe.com.