Home

Bidrag fra medlemmer af konventet

Bidrag fra Hannes Farnleitner og Reinhard E. Bösch, medlemmer af konventet:"Hvordan gøres nærhedsprincippet praktisk anvendeligt?"
  05/09/2002      CONV 241/02  Format PDF
 
Bidrag fra Hildegard Puwak, medlem af konventet:"Europa som et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed"
  05/09/2002      CONV 240/02  Format PDF
 
Bidrag fra Filadelfio Basile, suppleant til konventet:"De nationale parlamenters rolle"
  05/09/2002      CONV 239/02  Format PDF
 
Bidrag fra Hannes Farnleitner, medlem af konventet:"Asyl, migration og politisamarbejde"
  05/09/2002      CONV 238/02  Format PDF
 
Bidrag fra Alain Lamassoure, medlem af konventet:"Den Europæiske Union:fire mulige modeller"
  03/09/2002      CONV 235/02  Format PDF
 
Bidrag fra Andrew DUFF, medlem af konventet:"En forfatningsmodel for en føderal Europæisk Union"
  03/09/2002      CONV 234/02  Format PDF
 
Bidrag fra Caspar Einem, medlem af konventet, og Maria Berger, suppleant til konventet:"På vej mod en social union"
  04/09/2002      CONV 232/02  Format PDF
 
Bidrag fra Michel Barnier og Antonio Vitorino, medlemmer af konventet:Fællesskabsmetoden
  03/09/2002      CONV 231/02  Format PDF
 
Bidrag fra Michel Barnier og Antonio Vitorino, medlemmer af konventet:"Kommissionens initiativret"
  03/09/2002      CONV 230/02  Format PDF
 
Meddelelse fra Kommissionen, fremsendt af Michel Barnier og Antonio Vitorino, medlemmer af konventet:"Meddelelse fra Kommissionen til konventet af 22. maj 2002:Et forslag til et fremtidigt EU"
  03/09/2002      CONV 229/02  Format PDF
 
Bidrag fra Hannes Farnleitner, medlem af konventet og Gerhard Tusek, suppleant til konventet:"En fælles udenrigspolitik for EU"
  13/08/2002      CONV 224/02  Format PDF
 
Bidrag fra Jacob Söderman, Den Europæiske Ombudsmand:"Forslag til traktatændringer"
  26/07/2002      CONV 221/02  Format PDF
 
Bidrag fra Vytenis Povilas Andriukaitis, medlem af konventet, og Dalia Kutraite-Giedraitiene, suppleant til konventet:"Styrkelse af de nationale parlamenters rolle"
  01/08/2002      CONV 220/02  Format PDF
 
Bidrag fra Vytenis Povilas Andriukaitis, medlem af konventet:- Forenkling af traktaterne
  26/07/2002      CONV 215/02  Format PDF
 
Bidrag fra Vytenis Povilas Andriukaitis, medlem af konventet:Kompetencefordelingen mellem EU og medlemsstaterne
  26/07/2002      CONV 214/02  Format PDF
 
Bidrag fra Elmar Brok, Jacques Santer, René van der Linden, Joachim Wuermeling m.fl., medlemmer af konventet:Subsidiaritet bør kontrolleres af en retsinstans
  24/07/2002      CONV 213/02  Format PDF
 
Bidrag fra Christiana Muscardini, medlem af konventet:De europæiske borgere og institutionerne
  19/07/2002      CONV 208/02  Format PDF
 
Bidrag fra Inese Birzniece, suppleant til konventet:Den Europæiske Unions fremtid
  19/07/2002      CONV 207/02  Format PDF
 
Bidrag fra Caspar Einem, medlem af konventet:Udenrigs- og Sikkerhedspolitik
  17/07/2002      CONV 202/02  Format PDF
 
Bidrag fra Eduardo Zaplana Hernandez-Soro, Jos Chabert, Manfred Dammeyer, Patrick Dewael, Claude du Granrut, Claudio Martini, observatører for Regionsudvalget, medlemmer af konventet
  17/07/2002      CONV 195/02  Format PDF
 
Bidrag fra Pavol Hamzik, medlem af konventet:Den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik som led i Den Europæiske Unions fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
  17/07/2002      CONV 194/02  Format PDF
 
Bidrag fra Sylvia-Yvonne Kaufmann, medlem af konventet:En forfatningstraktat for et socialt Europa
  15/07/2002      CONV 190/1/02 REV1 Format PDF
 
Bidrag fra en række konventsmedlemmer
  12/07/2002      CONV 189/02  Format PDF
 
Bidrag fra Karel de Gucht, medlem af konventet:En anden rolle til de nationale parlamenter i EU
  11/07/2002      CONV 183/02  Format PDF
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 x 14 15 16

 


Mange af disse dokumenter er i pdf-format. Hvis dokumenterne skal kunne læses, gemmes og trykkes ud, er det nødvendigt at have Acrobat Reader 4.0 (eller nyere). Acrobat Reader kan hentes her: www.adobe.com.