Home

Bidrag fra medlemmer af konventet

Bidrag fra Danuta Hübner, medlem af konventet:- "De nationale parlamenters rolle"
  07/11/2002      CONV 390/02  Format PDF
 
Bidrag fra Panayotis Ioakimidis, suppleant til konventet:"Udviklingen i EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og forsvarspolitik (FUSP/ESFP)"
  07/11/2002      CONV 389/02  Format PDF
 
Bidrag fra Pierre Moscovici, medlem af konventet:- "Det sociale Europa"
  06/11/2002      CONV 388/02  Format PDF
 
Bidrag fra Lamberto Dini, medlem af konventet:"En europæisk udenrigsminister"
  06/11/2002      CONV 387/02  Format PDF
 
Bidrag fra Kimmo Kiljunen, medlem af konventet:"Europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik som en integrerende del af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik"
  07/11/2002      CONV 382/02  Format PDF
 
Bidrag fra Lena Hjelm-Wallen, medlem af konventet, og Lord Tomlinson, suppleant til konventet:- "Kompetencer"
  29/10/2002      CONV 377/02  Format PDF
 
Bidrag fra Sören Lekberg, medlem af konventet:- "Frihed, sikkerhed og retfærdighed:Hvordan EU's beslutningskapacitet kan øges med henblik på bekæmpelse af kriminalitet"
  29/10/2002      CONV 376/02  Format PDF
 
Bidrag fra Iñigo Mendez de Vigo, Klaus Hänsch og Andrew Duff, medlemmer af konventet "Europa-Parlamentets beslutning om virkningen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og dets fremtidige status"
  25/10/2002      CONV 368/02  Format PDF
 
Bidrag fra David Heathcoat-Amory, medlem af konventet:"Oppe fra og ned er den forkerte vej frem"
  24/10/2002      CONV 367/02  Format PDF
 
Bidrag fra Caspar Einem, medlem af konventet, og Maria Berger, suppleant til konventet:"På vej mod en social union - (2) social sikring, socialpolitik, tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse"
  23/10/2002      CONV 364/02  Format PDF
 
Bidrag fra Joachim Würmeling, suppleant til konventet:"EU's internationale aftaler - Forslag om styrkelse af den parlamentariske kontrol"
  23/10/2002      CONV 362/02  Format PDF
 
Bidrag fra Josef Chabert, observatør for Regionsudvalget og medlem af konventet:- "En forfatning for de europæiske borgere"
  22/10/2002      CONV 359/02  Format PDF
 
Bidrag fra Hannes Farnleitner, Caspar Einem og Reinhard E. Bösch, medlemmer af konventet:- "Én enkelt juridisk person - Euratoms fremtid"
  22/10/2002      CONV 358/02  Format PDF
 
Bidrag fra Peter Hain, medlem af konventet - Forfatningstraktat for Den Europæiske Union
  16/10/2002      CONV 345/1/02 REV1 Format PDF
 
Bidrag fra Peter Hain, medlem af konventet - Forfatningstraktat for Den Europæiske Union
  15/10/2002      CONV 345/02  Format PDF
 
Bidrag fra Klaus Hänsch, medlem af konventet:"Euratom-traktatens fremtid"
  14/10/2002      CONV 344/02  Format PDF
 
Bidrag fra Vytenis Povilas Andriukaitis, medlem af konventet, på baggrund af "holdninger drøftet af Udvalget for Europaanliggender i Republikken Litauens parlament
  10/10/2002      CONV 338/02  Format PDF
 
Bidrag fra Antonio Tajani, medlem af konventet:- "Beskyttelse af de særlige forhold, der kendetegner sporten, i Fællesskabets retsregler"
  10/10/2002      CONV 337/02  Format PDF
 
Bidrag fra Antonio Tajani, medlem af konventet:- "En særlig status for de liberale erhverv i den europæiske forfatning"
  10/10/2002      CONV 336/02  Format PDF
 
Bidrag fra Elena Ornella Paciotti, medlem af konventet:"Udkast til forfatning for Den Europæiske Union"
  10/10/2002      CONV 335/02  Format PDF
 
Bidrag fra Filadelfio Basile, suppleant til konventet "De nationale parlamenters rolle"
  10/10/2002      CONV 334/02  Format PDF
 
Bidrag fra Diego López Garrido, José Borrel og Carlos Carnero, medlemmer af konventet:- "En europæisk forfatning for fred, solidaritet og menneskerettigheder"
  08/10/2002      CONV 329/02  Format PDF
 
Bidrag fra Francesco Enrico Speroni, medlem af konventet "Regionerne og EU:udsigter for fremtiden"
  08/10/2002      CONV 328/02  Format PDF
 
Bidrag fra Alain Lamassoure, medlem af konventet - "EU's og medlemsstaternes respektive rettigheder"
  08/10/2002      CONV 327/02  Format PDF
 
Bidrag fra Andrew Duff, medlem af konventet "Adfærdskodeks for de nationale parlamenter"
  07/10/2002      CONV 326/02  Format PDF
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x 12 13 14 15 16

 


Mange af disse dokumenter er i pdf-format. Hvis dokumenterne skal kunne læses, gemmes og trykkes ud, er det nødvendigt at have Acrobat Reader 4.0 (eller nyere). Acrobat Reader kan hentes her: www.adobe.com.