Home

Bidrag fra medlemmer af konventet

Bidrag fra Claudio Martini, observatør i konventet:"Inddragelse af den regionale og lokale dimension i den europæiske forfatning:nødvendige forbindelser mellem traktatens to dele"
  25/03/2003      CONV 640/03  Format PDF
 
Bidrag fra Péter Balázs og József Szájer, medlemmer af konventet, og Neil MacCormick, Péter Eckstein-Kovács og István Szent-Iványi, suppleanter til konventet - "Respekt for mindretal og den europæiske forfatningsstruktur"
  25/03/2003      CONV 639/03  Format PDF
 
Bidrag fra Lamberto Dini, medlem af konventet - "Budgetdisciplin"
  25/03/2003      CONV 638/03  Format PDF
 
Bidrag fra Lena Hjelm-Wallén, medlem af konventet - "Aktindsigt og EU-tjenestemænds ytringsfrihed"
  25/03/2003      CONV 637/03  Format PDF
 
Bidrag fra Lord Tomlinson, suppleant til konventet "EU-budgettet:indførelse af øget kontrol med overholdelsen af princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning"
  25/03/2003      CONV 635/03  Format PDF
 
Bidrag fra Lord Tomlinson, suppleant til konventet "Forenkling af EU's budgetprocedure:indførelse af en tie break-mekanisme"
  25/03/2003      CONV 634/03  Format PDF
 
Bidrag fra Timothy Kirkhope, medlem af konventet:"Initiativret til Europa-Parlamentet:Forslag til en ny europæisk lovgivningsproces"
  20/03/2003      CONV 632/03  Format PDF
 
Bidrag fra Lamberto Dini og Andrew Duff "Konventet og tidsplanen for regeringskonferencen"
  19/03/2003      CONV 626/03  Format PDF
 
Rapporter fra Overhusets Særlige Udvalg vedrørende Den Europæiske Union forelagt af Lord Tomlinson og Lord MacLennan "Europas fremtid:- forfatningstraktat-udkast til artikel 24-33 - de nationale parlamenter og nærhedsprincippet - de foreslåede protokoller"
  17/03/2003      CONV 625/03  Format PDF
 
Bidrag fra Oguz Demiralp, medlem af konventet:"Spørgsmål, der blev drøftet på det supplerende plenarmøde den 5. marts 2003"
  14/03/2003      CONV 622/03  Format PDF
 
Bidrag fra Alfonso Dastis og Gijs De Vries, medlemmer af konventet - "Forslag med henblik på at sikre øget effektivitet af de arbejdsmetoder, der anvendes af Domstolen og Retten i Første Instans"
  13/03/2003      CONV 620/03  Format PDF
 
Bidrag fra John Walls Cushnahan - "Forbedring af effektiviteten af EU's udenrigspolitik"
  14/03/2003      CONV 615/03  Format PDF
 
Bidrag fra Danuta Hübner, medlem af konventet - "Afsnit III i udkastet til forfatningstraktat" (artikel 8-16)
  12/03/2003      CONV 613/03  Format PDF
 
Bidrag fra medlemmer af konventet - "Initiativ, der går ud på at indarbejde charteret om grundlæggende rettigheder i den europæiske forfatning"
  11/03/2003      CONV 607/03  Format PDF
 
Bidrag fra Antonio Nazaré Pereira, suppleant til konventet:- "Hovedlinjer for den parlamentariske kontrol med den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP)
  11/03/2003      CONV 606/03  Format PDF
 
Bidrag fra Elena Paciotti, suppleant til konventet - "Bemærkninger til udkastet til forfatningstraktatens artikel 24 og 25"
  10/03/2003      CONV 605/03  Format PDF
 
Bidrag fra The Earl of Stockton, suppleant til konventet - "Reform af den institutionelle ramme"
  10/03/2003      CONV 604/03  Format PDF
 
Bidrag fra Lena Hjelm-Wallén og Hildegard Puwak, medlemmer af konventet - "Ligestilling mellem mænd og kvinder"
  10/03/2003      CONV 603/03  Format PDF
 
Bidrag fra Dominique de Villepin, medlem af konventet, og Ana Palacio, suppleant til konventet - "Med henblik på en styrkelse af det operative politisamarbejde"
  07/03/2003      CONV 600/03  Format PDF
 
Bidrag fra flere medlemmer af konventet:- Fastholdelse af den tidsplan for regeringskonferencen, der blev aftalt i Nice og Laeken
  07/03/2003      CONV 599/03  Format PDF
 
Rapport fra House of Lords' Select Committee on The European Union forelagt af Lord Tomlinson og Lord Maclennan "Bidrag til konventets arbejde"
  06/03/2003      CONV 598/03  Format PDF
 
Bidrag fra medlem af konventet Erwin Teufel og suppleant til konventet Wolfgang Senff:"Frihed, sikkerhed og retfærdighed"
  05/03/2003      CONV 597/03  Format PDF
 
Bidrag fra Alain Lamassoure, Josef Zieleniec, Irena Belohorska, Jose Borrell Fontelles, Proinsias de Rossa, Andrew Duff, Ben Fayot, Kimmo Kiljunen, René Van Der Linden, Hanja Maij-Weggen, Alojz Peterle, Anne Van Lancker, medlemmer af konventet, Filadelfio Guido Basile, Mihael Brejc, Carlos Carnero González, Piia-Noora Kauppi, Lord Robert Maclennan of Rogart, Marie Nagy, Nicolas Schmit, Adrian Severin, Istvan Szent-Ivanyi, Androula Vassiliou, suppleanter til konventet, og Roger Briesch, Emilio Gabaglio, Claude Du Granrut, observatører i konventet "Bidrag til konventets arbejde"
  03/03/2003      CONV 596/03  Format PDF
 
Bidrag fra Ana Palacio og Peter Hain, medlemmer af konventet:"Unionens institutioner"
  28/02/2003      CONV 591/03  Format PDF
 
Bidrag fra flere medlemmer af konventet:- "Præmisser og principper for en reform af EU-institutionerne
  28/02/2003      CONV 590/03  Format PDF
 
1 2 3 4 x 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 


Mange af disse dokumenter er i pdf-format. Hvis dokumenterne skal kunne læses, gemmes og trykkes ud, er det nødvendigt at have Acrobat Reader 4.0 (eller nyere). Acrobat Reader kan hentes her: www.adobe.com.