Home

Bidrag fra medlemmer af konventet

Bidrag fra David O'Sullivan, suppleant til konventet:"Bidrag til et foreløbige udkast til forfatning for Den Europæiske Union"
  10/01/2003      CONV 481/03  Format PDF
 
Bidrag fra Joachim Wuermeling, suppleant til konventet "Religiøs reference i forfatningstraktaten"
  31/01/2003      CONV 480/03  Format PDF
 
Bidrag fra Pervenche Berès, suppleant til konventet, og Klaus Hänsch, medlem af konventet:- Væsentlige elementer i en europæisk forfatning
  10/01/2003      CONV 479/03  Format PDF
 
Bidrag fra Hubert Haenel, Pierre Lequiller, Olivier Duhamel, Alain Lamassoure, Josep Borell Fontelles, Gabriel Cisneros Laborda, Louis Michel og Ernani Lopes, medlemmer af konventet, og Pascale Andréani, Pervenche Berès, Robert Badinter, Jacques Floch, Alfonso Dastis, Alejandro Muñoz-Alonso, Carlos Carnero Gonzalez og Pierre Chevalier, suppleanter til konventet - Sportens plads i den kommende traktat
  10/01/2003      CONV 478/03  Format PDF
 
Bidrag fra John Bruton, medlem af konventet:"Et forslag til udnævnelse af formanden for Kommissionen som omhandlet i artikel 18a i udkastet til forfatningstraktat"
  09/01/2003      CONV 476/03  Format PDF
 
Bidrag fra Evelin Lichtenberger, John Gormley, Neil MacCormick, Marie Nagy, Danny Pieters og Renée Wagener, suppleanter til konventet, og Johannes Voggenhuber, medlem af konventet:"Medtagelse af bæredygtighed og miljøbeskyttelse i den fremtidige traktat"
  07/01/2003      CONV 474/03  Format PDF
 
Tysk-fransk bidrag om økonomisk governance
  22/12/2002      CONV 470/02  Format PDF
 
Bidrag fra Hildegard Puwak, medlem af konventet, og Constantin Ene, suppleant til konventet, til støtte for meddelelsen fra Kommissionen om EU's institutionsopbygning
  18/12/2002      CONV 469/02  Format PDF
 
Bidrag fra Marie Nagy, suppleant til, og Johannes Voggenhuber, medlem af konventet:"Forsyningspligtydelser"
  07/01/2003      CONV 468/02  Format PDF
 
Bidrag fra Alain Lamassoure og Elmar Brok, medlemmer af konventet, og Joachim Wuermeling, suppleant til konventet:- "Tilkendegivelser fra de nationale parlamenter i forfatningens præambel? Et noget ukonventionelt forslag"
  18/12/2002      CONV 467/02  Format PDF
 
Bidrag fra Jacob Söderman, medlem af konventet - "Den Europæiske Ombudsmands rolle i den fremtidige europæiske forfatning"
  17/12/2002      CONV 466/02  Format PDF
 
Bidrag fra Andrew Duff, medlem af konventet "Det foreløbige udkast til forfatningstraktat (CONV 369/02):en kommentar"
  16/12/2002      CONV 465/02  Format PDF
 
Bidrag fra Marietta Giannakou, medlem af konventet:"Narkotikabekæmpelse:Et nyt mål for EU's delte kompetencer"
  16/12/2002      CONV 464/02  Format PDF
 
Bidrag fra Marietta Giannakou, medlem af konventet:"Europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik"
  16/12/2002      CONV 463/02  Format PDF
 
Bidrag fra Pascale Andréani, suppleant til konventet "Kulturens plads i den fremtidige traktat"
  17/12/2002      CONV 460/02  Format PDF
 
Bidrag fra Louis Michel, Gijs de Vries og Jacques Santer, medlemmer af konventet:"Memorandum fra Benelux:en afbalanceret institutionel ramme til en udvidet Union, der er mere effektiv og mere gennemsigtig"
  11/12/2002      CONV 457/02  Format PDF
 
Bidrag fra Antonio Tajani, medlem af konventet:"Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed"
  11/12/2002      CONV 456/02  Format PDF
 
Bidrag fra Josep Borrel, medlem af konventet, og Carlos Carnero og Diego López Garrido, suppleanter til konventet:"En europæisk forfatning for fred, solidaritet og menneskerettigheder"
  11/12/2002      CONV 455/02  Format PDF
 
Bidrag fra Josep Borrell, medlem af konventet, og Carlos Carnero og Diego López Garrido, suppleanter til konventet:"Ønsker vedrørende kønsaspektet i forbindelse med det foreløbige udkast til forfatningstraktat"
  11/12/2002      CONV 454/02  Format PDF
 
Bidrag fra Alain Lamassoure, medlem af konventet:"Reform af Europa-Parlamentet"
  11/12/2002      CONV 453/02  Format PDF
 
Bidrag fra Alain Lamassoure, medlem af konventet "Nye institutioner for et nyt Europa"
  11/12/2002      CONV 452/02  Format PDF
 
Meddelelse fra Kommissionen, fremsendt af Michel Barnier og António Vitorino, medlemmer af konventet:"For Den Europæiske Union - Fred, Frihed, Solidaritet - Meddelelse fra Kommissionen om institutionsopbygningen"
  05/12/2002      CONV 448/02  Format PDF
 
Bidrag fra Jürgen Meyer, medlem af konventet:"Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed"
  12/12/2002      CONV 447/02  Format PDF
 
Bidrag fra Paraskevas Avgerinos, medlem af konventet, og Panayotis Ioakimidis, suppleant "Udkastet til forfatningstraktat:indledende betragtninger"
  02/12/2002      CONV 443/02  Format PDF
 
Bidrag fra Renée Wagener, medlem af konventet:"Den nye forfatningstraktat skal henvise til princippet om lighed mellem kvinder og mænd"
  29/11/2002      CONV 440/02  Format PDF
 
1 2 3 4 5 6 7 8 x 10 11 12 13 14 15 16

 


Mange af disse dokumenter er i pdf-format. Hvis dokumenterne skal kunne læses, gemmes og trykkes ud, er det nødvendigt at have Acrobat Reader 4.0 (eller nyere). Acrobat Reader kan hentes her: www.adobe.com.