Home

Bidrag fra medlemmer af konventet

Bidrag fra Emilio Gabaglio, observatør i konventet:- "EFS og Det Europæiske Konvent"
  12/06/2003      CONV 799/03  Format PDF
 
Bidrag fra Edmund Wittbrodt, medlem af konventet, og Marta Fogler, suppleant til konventet:"Tekst på grundlag af det udkast til præambel, som konventets præsidium har udarbejdet"
  06/06/2003      CONV 795/03  Format PDF
 
Bidrag fra en række medlemmer af konventet:"Artikel 3:Unionens mål - Forslag til ny artikel 3, stk. 6"
  06/06/2003      CONV 794/03  Format PDF
 
Bidrag fra Elena Paciotti, suppleant til konventet:"En blivende forfatning må ikke tilsidesætte demokratiets regler"
  06/06/2003      CONV 793/03  Format PDF
 
Bidrag fra John Cushnahan, suppleant til konventet:"Præsidiets udkast til forfatning"
  04/06/2003      CONV 790/03  Format PDF
 
Bidrag fra Gabriel Cisneros Laborda, medlem af konventet:"Forslag til inddeling af forfatningstraktaten"
  02/06/2003      CONV 787/03  Format PDF
 
Bidrag fra Cristiana Muscardini, medlem af konventet - "Indsættelse af chartret om grundlæggende rettigheder i forfatningstraktaten"
  02/06/2003      CONV 785/03  Format PDF
 
Bidrag fra Cristiana Muscardini, medlem af konventet "Forstærket samarbejde"
  02/06/2003      CONV 784/03  Format PDF
 
Bidrag fra Peter Hain, Lena Hjelm-Wallén, Danuta Hübner, Ivan Korcok, Dick Roche, Tunne Kelam, Rein Lang, medlemmer af konventet - Henrik Hololei, Bobby McDonagh, Ana Palacio, Robert Zile, Pat Carey, Kenneth Kvist, Urmas Reinsalu, Lord Tomlinson, Liina Tonisson, suppleanter til konventet:- "Artikel III-59 og III-60 i udkastet til EU-forfatningstraktat"
  03/06/2003      CONV 782/03  Format PDF
 
Bidrag fra David Heathcoat-Amory, Jan Zahradil, Jens-Peter Bonde, Peter Skaarup, medlemmer af konventet, og Alexander, Earl of Stockton, Francesco Speroni, William Abitbol, suppleanter til konventet:- "En stemme på millioner af borgeres vegne"
  03/06/2003      CONV 781/03  Format PDF
 
Bidrag fra Alain Lamassoure, medlem af konventet:"For en effektiv og demokratisk lovgivningsproces"
  02/06/2003      CONV 778/03  Format PDF
 
Bidrag fra Elena Paciotti, suppleant til konventet - "Klarere formulering af Unionens grundlæggende principper"
  02/06/2003      CONV 777/03  Format PDF
 
Bidrag fra Elena Paciotti, suppleant til konventet - "Ikke blot sikkerhed og retfærdighed, men også frihed"
  02/06/2003      CONV 776/03  Format PDF
 
Bidrag fra Esko Helle, suppleant til konventet:- "Om formændene for EU-institutionerne"
  02/06/2003      CONV 775/03  Format PDF
 
Bidrag fra David Heathcoat-Amory, Irene Belohorska, Jan Zahradil, Jens-Peter Bonde, Peter Skaarup, medlemmer af konventet, og Esko Seppanen, John Gormley, Per Dalgaard, William Abitbol, suppleanter til konventet:"Rapport fra et mindretal - Demokratiernes Europa"
  30/05/2003      CONV 773/03  Format PDF
 
Bidrag fra Frantisek Kroupa, suppleant til konventet:"Affattelsen af en del af præamblen til EU's forfatningstraktat"
  28/05/2003      CONV 769/03  Format PDF
 
Bidrag fra Frantisek Kroupa, suppleant til konventet:"Bemærkninger til konventets funktion"
  28/05/2003      CONV 768/03  Format PDF
 
Bidrag fra Patrick Dewael, Regionsudvalgets observatør i konventet:"Nærhedsprincippet"
  28/05/2003      CONV 767/03  Format PDF
 
Bidrag fra repræsentanterne for flere landes stats- og regeringschefer:"En EU-forfatning for alle - et vellykket konvent"
  28/05/2003      CONV 766/03  Format PDF
 
Bidrag fra Jens-Peter Bonde, medlem af konventet, der er undertegnet af 168 medlemmer af og suppleanter til konventet:"Forslag til konventet om åbenhed"
  28/05/2003      CONV 765/03  Format PDF
 
Bidrag fra Andrew Duff, medlem af konventet:"Forfatningens gennemførelse"
  28/05/2003      CONV 764/03  Format PDF
 
Bidrag fra Alfred Sant, medlem af konventet, og George Vella, suppleant til konventet:"Generelle bemærkninger om udkastet til forfatningstraktat"
  26/05/2003      CONV 763/03  Format PDF
 
Bidrag fra Lone Dybkjær, suppleant til konventet "Ligestilling mellem kønnene i den europæiske forfatningstraktat"
  23/05/2003      CONV 762/03  Format PDF
 
Bidrag fra Elmar Brok, medlem af konventet "Hovedpunkter fra PEP om økonomisk governance"
  23/05/2003      CONV 761/03  Format PDF
 
Bidrag fra Kimmo Kiljunen, medlem af konventet "Samarbejde mellem de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet"
  23/05/2003      CONV 760/03  Format PDF
 
1 x 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 


Mange af disse dokumenter er i pdf-format. Hvis dokumenterne skal kunne læses, gemmes og trykkes ud, er det nødvendigt at have Acrobat Reader 4.0 (eller nyere). Acrobat Reader kan hentes her: www.adobe.com.