Home

Konventsdokumenter

Tekst fremsendt af Dick Roche, medlem af konventet:- "Fælles positionspapir om udviklingssamarbejde i den ny EU-traktat"
  15/05/2003      CONV 743/03  Format PDF
 
Rapport fra Overhusets Særlige Udvalg vedrørende Den Europæiske Union forelagt af Lord Tomlinson og Lord Maclennan:
  15/05/2003      CONV 741/03  Format PDF
 
Rapport fra Overhusets Særlige Udvalg vedrørende Den Europæiske Union forelagt af Lord Tomlinson og Lord Maclennan "Europas fremtid - Forfatningstraktat - Udkast til artikler om institutionerne"
  15/05/2003      CONV 740/03  Format PDF
 
De nationale parlamenters rolle i henhold til forfatningsudkastet
  14/05/2003      CONV 738/03  Format PDF
 
Kopi af skrivelse fra Peter Hain, medlem af konventet, til Giscard d'Estaing, formand, vedrørende chartret
  13/05/2003      CONV 736/03  Format PDF
 
Artikler om Domstolen og Den Europæiske Unions Ret
  12/05/2003      CONV 734/03  Format PDF
 
Tekst fremsendt af Josef Zielenic, medlem af konventet:- "96. resolution fra Den Tjekkiske Republiks senat vedrørende den fremtidige EU-forfatningstraktat"
  08/05/2003      CONV 731/03  Format PDF
 
Forfatningens del II - Anden rapport fra den gruppe eksperter, der er blevet udpeget af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens juridiske tjenester
  12/05/2003      CONV 729/03  Format PDF
 
Udkast til tekst til fjerde del med bemærkninger
  26/05/2003      CONV 728/03  Format PDF
 
Udkast til tekst til afdelinger i tredje del med bemærkninger
  27/05/2003      CONV 727/03  Format PDF
 
Udkast til tekst til afdelinger i tredje del med bemærkninger
  28/05/2003      CONV 727/03 COR2 Format PDF
 
Udkast til tekst til afdelinger i tredje del med bemærkninger
  28/05/2003      CONV 727/03 COR1 Format PDF
 
Udkast til tekst til anden del med bemærkninger
  26/05/2003      CONV 726/03  Format PDF
 
Udkast til forfatning, bind II - Tekstudkast til anden, tredje og fjerde del
  27/05/2003      CONV 725/03  Format PDF
 
Udkast til forfatningens anden del - Udkast til tekst i anden, tredje og fjerde del
  28/05/2003      CONV 725/03 COR1 Format PDF
 
Udkast til forfatning, bind I - Revideret tekst til første del
  28/05/2003      CONV 724/1/03 REV1 Format PDF
 
Forstærket samarbejde - Artikel 32b i afsnit V i første del og artikel I-P i anden del af forfatningen
  14/05/2003      CONV 723/03  Format PDF
 
Præamblen
  28/05/2003      CONV 722/03  Format PDF
 
Skrivelse fra formanden til konventets medlemmer om konventets arbejdsmetode i slutfasen
  08/05/2003      CONV 721/03  Format PDF
 
Forslag i henhold til artikel 2 i konventets arbejdsmetoder om yderligere møder i konventet
  08/05/2003      CONV 720/03  Format PDF
 
torsdag den 15. og fredag den 16. maj 2003
  08/05/2003      CONV 717/03  Format PDF
 
Skrivelse fra Hannes Farnleitner og Louis Michel om diskussionskredsen vedrø-rende Domstolen
  06/05/2003      CONV 716/03  Format PDF
 
Opinionsundersøgelse vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
  30/04/2003      CONV 712/03  Format PDF
 
Rapport fra Overhusets Særlige Udvalg vedrørende Den Europæiske Union forelagt af Lord Tomlinson og Lord Maclennan "Europas fremtid - Rapporten fra arbejdsgruppen under konventet om forsvar og EU's optræden udadtil"
  02/05/2003      CONV 710/03  Format PDF
 
Analytisk oversigt over ændringsforslagene vedrørende:- Unionens institutioner, udkast til artikler vedrørende første del, afsnit IV, i forfatningen (artikel 14, 15, 16, 16a, 17, 17a, 17b 18, 18a, 19, 20, 21, 22, 23, 41) - Unionens demokratiske liv (første del, afsnit VI, artikel X)
  09/05/2003      CONV 709/03  Format PDF
 
1 2 x 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 


Mange af disse dokumenter er i pdf-format. Hvis dokumenterne skal kunne læses, gemmes og trykkes ud, er det nødvendigt at have Acrobat Reader 4.0 (eller nyere). Acrobat Reader kan hentes her: www.adobe.com.