Home

Bidrag fra medlemmer af konventet

Bidrag fra Jürgen Meyer, medlem af konventet:"Mulighed for påberåbelse af chartret om grundlæggende rettigheder og bedre beskyttelse af enkeltpersoners rettigheder"
  29/11/2002      CONV 439/02  Format PDF
 
Bidrag fra Lord Tomlinson, medlem af konventet:"Den europæiske ombudsmand bør medtages i udkastet til forfatningstraktat"
  28/11/2002      CONV 438/02  Format PDF
 
Bidrag fra Hannes Farnleitner og Reinhard E. Bösch, medlemmer af konventet:"En ny impuls til den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik"
  28/11/2002      CONV 437/02  Format PDF
 
Bidrag fra Elmar Brok, medlem af konventet:"Hvad Den Europæiske Unions forfatning vil skulle indeholde om "frihed, sikkerhed og retfærdighed""
  28/11/2002      CONV 436/02  Format PDF
 
Bidrag fra Joschka Fischer og Dominique de Villepin, medlemmer af konventet:"Tysk-franske forslag til Det Europæiske Konvent vedrørende et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed"
  28/11/2002      CONV 435/02  Format PDF
 
Bidrag fra Emilio Gabaglio, observatør i konventet:"En forfatningstraktat for et socialt borgernes Europa "
  27/11/2002      CONV 433/02  Format PDF
 
Bidrag fra Danny Pieters, suppleant til konventet:"Social sikring i konventet"
  26/11/2002      CONV 432/02  Format PDF
 
Bidrag fra Danny PIETERS, suppleant til konventet:"Social sikring i konventet"
  26/11/2002      CONV 432/02 ADD1 Format PDF
 
Bidrag fra Hubert HAENEL, medlem af konventet:"For et virkeligt operationelt Europa i bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet"
  25/11/2002      CONV 430/02  Format PDF
 
Bidrag fra Hubert HAENEL, medlem af konventet:"Den europæiske identitet"
  25/11/2002      CONV 429/02  Format PDF
 
Bidrag fra Andrew Duff, medlem af konventet "Den Europæiske Unions lovgivningsmæssige og udøvende beføjelser:en ny ordning"
  22/11/2002      CONV 423/02  Format PDF
 
Bidrag fra Dominique de Villepin og Joschka Fischer, medlemmer af konventet, der forelægger de fælles fransk-tyske forslag for Det Europæiske Konvent vedrørende den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik
  22/11/2002      CONV 422/02  Format PDF
 
Bidrag fra Timothy Kirkhope, medlem af konventet:"Samarbejde, ikke centralisering"
  21/11/2002      CONV 419/02  Format PDF
 
Bidrag fra Alfred Sant, medlem af konventet, og George Vella, suppleant til konventet, med bemærkninger til det nye udkast til forfatningstraktat
  21/11/2002      CONV 415/02  Format PDF
 
Bidrag Bidrag fra Ben Fayot, medlem af konventet:"Udkast til forfatning for Den Europæiske Union"
  19/11/2002      CONV 411/02  Format PDF
 
Bidrag fra Erwin Teufel, medlem af konventet:"Retningslinjer for kompetencefordelingen mellem Den Europæiske Union og medlemsstaterne i den fremtidige forfatningstraktat"
  19/11/2002      CONV 410/02  Format PDF
 
Bidrag fra Adrian Severin, suppleant til konventet:"Debatten om rapporten fra Arbejdsgruppen vedrørende Økonomisk Governance den 7.-8. november 2002 i Bruxelles"
  19/11/2002      CONV 409/02  Format PDF
 
Bidrag fra Evripidis Stylianidis, suppleant til konventet:"EU's fælles økonomiske og monetære politik"
  14/11/2002      CONV 404/02  Format PDF
 
Bidrag fra Kimmo Kiljunen, medlem af konventet:"Bemærkninger til det foreløbige udkast til forfatningstraktat"
  14/11/2002      CONV 403/02  Format PDF
 
Bidrag fra Hannes Farnleitner, medlem af konventet, og Reinhard Rack, suppleant til konventet:"Udvidelse af den individuelle klageret ved EF-Domstolen og Retten i Første Instans"
  14/11/2002      CONV 402/02  Format PDF
 
Bidrag fra Olivier Duhamel, medlem af konventet, og Pervenche Berès, suppleant til konventet:- "Målene for EU"
  12/11/2002      CONV 398/02  Format PDF
 
Bidrag fra Pervenche Berès, suppleant til konventet - Hvilken udøvende myndighed er der behov for i EU?
  12/11/2002      CONV 397/02  Format PDF
 
Bidrag fra Josep Borrell, medlem af konventet, og Carlos Carnero og Diego López Garrido, suppleanter til konventet:- "En forfatning for et socialt Europa, der lægger vægt på beskæftigelsen"
  12/11/2002      CONV 394/02  Format PDF
 
Bidrag fra de medlemmer af konventet, der er medlemmer af De Europæiske Socialdemokraters Gruppe:- "Prioriterede opgaver for Europa"
  08/11/2002      CONV 392/02  Format PDF
 
Bidrag fra Michel Barnier og Antonio Vitorino, medlemmer af konventet:"En bedre koordinering af de økonomiske politikker"
  14/11/2002      CONV 391/02  Format PDF
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 x 11 12 13 14 15 16

 


Mange af disse dokumenter er i pdf-format. Hvis dokumenterne skal kunne læses, gemmes og trykkes ud, er det nødvendigt at have Acrobat Reader 4.0 (eller nyere). Acrobat Reader kan hentes her: www.adobe.com.