Home

ÆNDRINGSFORSLAG TIL TEKSTEN TIL ARTIKLERNE I TRAKTATEN OM INDFØRELSE AF EN FORFATNING FOR EUROPA


Forfatningens tredje del

4. afdeling - Uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport

* Ændringerne vedrørende denne artikel henviser i visse tilfælde til den tidligere nummerering af første del til udkastet til forfatningstraktat, ændret den 28. maj 2003.

- Suggestion for amendment of section by M. Giacomo FILIBECK, Ms. Roberta Tedesco Triccas, Ms. Ellen Trane Norby
- Suggestion for amendment of section by Joachim Wuermeling, Peter Altmaier
- Suggestion for amendment of section by G.M. de Vries T.J.A.M. de Bruijn
- Suggestion for amendment of section by Erwin Teufel
- Proposition d'amendement à la section déposée par Mr Ernâni Lopes and Mr. Manuel Lobo Antunes
- Suggestion for amendment of section by Mr Göran Lennmarker
- Suggestion for amendment of section by Mr Hain
- Suggestion for amendment of section by Emilio GABAGLIO
- Proposition d'amendement à la section déposée par Monsieur de Villepin
 
Seneste ajourføring : 28/07/2003 (16:59)