Home

ÆNDRINGSFORSLAG TIL TEKSTEN TIL ARTIKLERNE I TRAKTATEN OM INDFØRELSE AF EN FORFATNING FOR EUROPA


Forfatningens tredje del

KAPITEL II - DEN FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

* Ændringerne vedrørende denne artikel henviser i visse tilfælde til den tidligere nummerering af første del til udkastet til forfatningstraktat, ændret den 28. maj 2003.

- Suggestion for amendment of title by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment of title by Teija Tiilikainen, Antti Peltomäki, Kimmo Kiljunen, Matti Vanhanen, Riitta Korhonen
- Suggestion for amendment of title by TIMOTHY KIRKHOPE MEP
 
Seneste ajourføring : 28/07/2003 (16:59)