Home

ÆNDRINGSFORSLAG TIL TEKSTEN TIL ARTIKLERNE I TRAKTATEN OM INDFØRELSE AF EN FORFATNING FOR EUROPA


Forfatningens tredje del

3. underafdeling - Forbud mod kvantitative restriktioner

* Ændringerne vedrørende denne artikel henviser i visse tilfælde til den tidligere nummerering af første del til udkastet til forfatningstraktat, ændret den 28. maj 2003.

- Suggestion for amendment of subsection by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment of subsection by Monsieur Ben Fayot (Chambre des Députés, Luxembourg)
- Suggestion for amendment of subsection by Mr Hannes Farnleitner
- Suggestion for amendment of subsection by Mr Emilio Gabaglio
 
Seneste ajourføring : 28/07/2003 (16:59)