Home

ÆNDRINGSFORSLAG TIL TEKSTEN TIL ARTIKLERNE I TRAKTATEN OM INDFØRELSE AF EN FORFATNING FOR EUROPA


Forfatningens tredje del

4. afdeling - Overgangsbestemmelser

* Ændringerne vedrørende denne artikel henviser i visse tilfælde til den tidligere nummerering af første del til udkastet til forfatningstraktat, ændret den 28. maj 2003.

- Suggestion for amendment of section by Mr Joschka Fischer
- Proposition d'amendement à la section déposée par Josep Borrell, Carlos Carnero, Diego Lopez-Garrido
- Proposition d'amendement à la section déposée par MM. Barnier, Vitorino, O’Sullivan et Ponzano
- Suggestion for amendment of section by Mr Hain
- Suggestion for amendment of section by Mr Joschka Fischer
- Suggestion for amendment of section by Mr Farnleitner
- Proposition d'amendement à la section déposée par Monsieur de Villepin
- Proposition d'amendement à la section déposée par MM. Barnier, Vitorino, O’Sullivan et Ponzano
- Suggestion for amendment of section by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann and Anne van Lancker
- Proposition d'amendement à la section déposée par M. Louis Michel, M. Elio di Rupo, Mme Anne Van Lancker, membres de la Convention et M. Pierre Chevalier et Mme Marie Nagy, membres suppléants de la Convention
- Proposition d'amendement à la section déposée par M. Louis Michel, M. Elio di Rupo, Mme Anne Van Lancker, membres de la Convention et M. Pierre Chevalier et Mme Marie Nagy, membres suppléants de la Convention
- Proposition d'amendement à la section déposée par Mme Pervenche Berès, Olivier Duhamel, Ben Fayot
 
Seneste ajourføring : 28/07/2003 (16:59)