Home

ÆNDRINGSFORSLAG TIL TEKSTEN TIL ARTIKLERNE I TRAKTATEN OM INDFØRELSE AF EN FORFATNING FOR EUROPA


Forfatningens tredje del

5. afdeling - Bekæmpelse af svig

* Ændringerne vedrørende denne artikel henviser i visse tilfælde til den tidligere nummerering af første del til udkastet til forfatningstraktat, ændret den 28. maj 2003.

- Suggestion for amendment of section by G.M. de Vries, T.J.A.M. de Bruijn
- Suggestion for amendment of section by Mr Hain
 
Seneste ajourføring : 28/07/2003 (16:59)