Home

ÆNDRINGSFORSLAG TIL TEKSTEN TIL ARTIKLERNE I TRAKTATEN OM INDFØRELSE AF EN FORFATNING FOR EUROPA


TREDJE DEL : UNIONENS POLITIKKER OG FUNKTIONSMÅDE

* Ændringerne vedrørende denne artikel henviser i visse tilfælde til den tidligere nummerering af første del til udkastet til forfatningstraktat, ændret den 28. maj 2003.

- Suggestion for amendment of title by Voggenhuber, Wagener, Lichtenberger, Nagy, MacCormick, Gormley
- Proposition d'amendement au titre déposée par Ernâni Lopes, Giorgos Katiforis
- Suggestion for amendment of title by Mr Sören Lekberg Mrs Lena Hjelm-Wallén Mr Göran Lennmarker Mr Kenneth Kvist Mr Ingvar Svensson Mr Sven-Olof Petersson
 
Seneste ajourføring : 28/07/2003 (16:59)