Home

ÆNDRINGSFORSLAG TIL TEKSTEN TIL ARTIKLERNE I TRAKTATEN OM INDFØRELSE AF EN FORFATNING FOR EUROPA


Forfatningens tredje del

10. afdeling - Energi

* Ændringerne vedrørende denne artikel henviser i visse tilfælde til den tidligere nummerering af første del til udkastet til forfatningstraktat, ændret den 28. maj 2003.

- Suggestion for amendment of section by Joachim Wuermeling, Peter Altmaier
- Suggestion for amendment of section by G.M. de Vries, T.J.A.M. de Bruijn
- Suggestion for amendment of section by Voggenhuber, Lichtenberger
- Suggestion for amendment of section by Teija Tiilikainen, Antti Peltomäki, Kimmo Kiljunen, Jari Vilén, Hannu Takkula and Esko Helle
- Suggestion for amendment of section by Erwin Teufel, Peter Altmaier, Joachim Wuermeling
- Suggestion for amendment of section by Mr Hain
- Suggestion for amendment of section by Joschka Fischer
- Suggestion for amendment of section by Mr. Hannes Farnleitner
- Proposition d'amendement à la section déposée par Monsieur de Villepin
- Suggestion for amendment of section by Mr Henning Christophersen
- Suggestion for amendment of section by BROK, AZEVEDO, AKCAM, ALMEIDA GARRETT, ALTMAIER, BREJC, DEMETRIOU, FIGEL, FOGLER, FRENDO, GIANNAKOU, KAUPPI, KELAM, LENNMARKER, LIEPINA, MAIJ-WEGGEN, PIKS, RACK, SANTER, STOCKTON, SZAJER, VAN DER LINDEN, VILEN, KAUPPI, VAN DIJK, WITTBRODT, WUERMELING
- Proposition d'amendement à la section déposée par Josep Borrell, Carlos Carnero, Diego Lopez-Garrido
- Suggestion for amendment of section by Mr. Hannes Farnleitner
 
Seneste ajourføring : 28/07/2003 (16:59)