Home

ÆNDRINGSFORSLAG TIL TEKSTEN TIL ARTIKLERNE I TRAKTATEN OM INDFØRELSE AF EN FORFATNING FOR EUROPA


Forfatningens anden del

AFSNIT V - BORGERRETTIGHEDER

* Ændringerne vedrørende denne artikel henviser i visse tilfælde til den tidligere nummerering af første del til udkastet til forfatningstraktat, ændret den 28. maj 2003.

* No amendments *
 
Seneste ajourføring : 28/07/2003 (16:59)