Home

ÆNDRINGSFORSLAG TIL TEKSTEN TIL ARTIKLERNE I TRAKTATEN OM INDFØRELSE AF EN FORFATNING FOR EUROPA


Forfatningens frste del

Artikel 58: Ophævelse af de rettigheder, der følger af medlemskab af Unionen

* Ændringerne vedrørende denne artikel henviser i visse tilfælde til den tidligere nummerering af første del til udkastet til forfatningstraktat, ændret den 28. maj 2003.

- Proposition d'amendement déposée par M. Louis Michel, M. Elio di Rupo, Mme Anne Van Lancker, membres de la Convention et M. Pierre Chevalier et Mme Marie Nagy, membres suppléants de la Convention
- Suggestion for amendment by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment by Ms Danuta Hübner
- Proposition d'amendement déposée par M. Louis Michel, M. Karel de Gucht, M. Elio di Rupo, Mme Anne Van Lancker, M. Pierre Chevalier, Mme Marie Nagy, Monsieur Patrick Dewael
- Proposition d'amendement déposée par Maria Berger, Caspar Einem, Elena Ornella Paciotti
- Suggestion for amendment by Ernâni Lopes and Manuel Lobo Antunes
- Suggestion for amendment by Mr Roche
- Suggestion for amendment by G.M. de Vries, T.J.A.M. de Bruijn
- Suggestion for amendment by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment by J. Kohout
- Suggestion for amendment by Mr David Heathcoat-Amory, Mr Bonde
- Suggestion for amendment by Mme Maria BERGER, Mme Anne VAN LANCKER, M. Olivier DUHAMEL, M. Ben FAYOT, Mme Linda McAVAN, M. Luis MARINHO, Mme Pervenche BERÈS, M. Carlos CARNERO, Mme Elena PACIOTTI, Mme Helle THORNING-SCHMIDT
- Suggestion for amendment by Prof. Danuta Hübner
- Suggestion for amendment by Mr Bonde, Mr Heathcoat-Amory, Mr Seppänen, Mr Zahradil
- Proposition d'amendement déposée par Monsieur AVGERINOS Paraskevas, Madame GIANNAKOU Marietta, membres et Monsieur STYLIANIDIS Evripidis, suppléant
- Suggestion for amendment by Mr Hannes FARNLEITNER, Mr Gerhard TUSEK, Mr Reinhard Eugen BÖSCH, Mr Eduard MAINONI
- Proposition d'amendement déposée par MM. Santer, Helminger et Fayot (Titulaires, Luxembourg) ainsi que Mme Wagener et M. Schmit (Suppléants, Luxembourg)
- Proposition d'amendement déposée par Cristiana MUSCARDINI
- Suggestion for amendment by Mr VASTAGH
- Suggestion for amendment by Mr Peter SKAARUP, Member of the Convention
- Proposition d'amendement déposée par Borrell (miembro), Carnero y López Garrido (suplentes)
- Suggestion for amendment by TIMOTHY KIRKHOPE MEP
 
Seneste ajourføring : 28/07/2003 (16:59)